TRK 1140x140 ee gif

Tuleva aasta algusest jõustuvad mitmed kultuurivaldkonda reguleerivad seadusemuudatused, mis puudutavad näiteks loominguliste töötajate töölepinguid, loomeliitude üle arvestuse pidamist ja ka kunstiteoste tellimise korda.

Minu ametijuhendis on punkt, et lisaks seal loetletud tööülesannetele on kohustus täita otsese juhi poolt antavaid ühekordseid tööülesandeid. Kas see tähendab, et vahetusmeister võib nõuda minult igasuguste jooksvate tööde tegemist?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ülle Mustkivi:

43% tööandjate poolt töövaidluskomisjonile esitatavatest avaldustest on seotud töötajapoolse erakorralise ülesütlemise vaidlustamisega.

Töötukassast planeeritakse võtta tööpraktikale praktikanti (selle perioodi eest temale tasu ei maksta). Pärast praktika lõppu, mitte hiljem kui 4 kuu pärast, sõlmitakse temaga tööleping. Mis hetkel peaks tööandja töötamise registreerida?

Vastab MTA spetsialt Tatjana:

Alates juulist on Tööinspektsioon kontrollinud töölepinguid 165 ettevõttes, millest neljateistkümnes leiti töötajaid, kellega polnud sõlmitud töölepingut. See on sisuliselt igas kaheteistkümnendas nimetatud ajavahemikul kontrollitud ettevõttes.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes