gif Company 930x140 ee

 

03.02.2020 Esmaspäev

Töötajast lahkumineku kunst

Riina Vään, õigusõpetuse lektor
Riina Vään, õigusõpetuse lektor

Töölepingu ülesütlemine on viimane meede, kui töösuhte jätkamine tõepoolest ei ole enam võimalik.

Suure osa töövaidlustest moodustavad vaidlused, mis on seotud tööandjapoolse lepingu ülesütlemisega, ja seetõttu vaatleme mõningaid momente, mida järgida, et ei järgneks töövaidlusi.

Töölepingu erakorralise ülesütlemise eelduseks on töölepingu seaduse (edaspidi TLS) järgi mõjuva põhjuse olemasolu ning seda on õigus teha nii töötajal (TLS  § 91) kui ka tööandjal töötaja isikust tulenevatel (TLS § 88) või majanduslikel põhjustel (TLS § 89).

Ülesütlemisavaldus peab olema kirjalik

Tööandja peab silmas pidama, et töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks tuleb vormistada kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) ja põhjendatud ülesütlemisavaldus.

Seadus ei nõua, et oleks viidatud konkreetsele seaduse paragrahvile, lõikele ja punktile, kuid

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes