TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Alates 1. jaanuarist 2011 kehtib äriseadustiku (edaspidi – ÄS) regulatsioon, mis võimaldab asutada osaühingu (edaspidi – OÜ) ka ilma osakapitali sissemakseid tegemata.
Hoonestusõigus tekitab palju küsimusi nii kinnistuomanikele kui ka kinnistu hoonestajatele. Järgnevalt kirjeldatakse hoonestusõiguse nüansse, mis osalistes kõige rohkem kõhklusi tekitavad.
Septembrinumbris ilmuvas eelmises osas peatusime varaobjektide jaotumisel bilansikirjel “Raha”.
Juriidiliste isikute raamatupidamise õigsuse eest vastutab seaduse kohaselt juhatus. Praktikas on aga juhatuse teadmised raamatupidamisest sageli puudulikud, mistõttu on just raamatupidaja see, kelle ülesanne on tagada raamatupidamise korrektsus.
Tänavu juulis möödus neli aastat uue töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) jõustumisest. Vaidlused TLS-i üksikasjade üle ei vaibu tänaseni. Samal ajal ei olnud ka enne seaduse jõustumist töösuhete regulatsiooni valdkonnas…
Ettevõtte finantsarvestuses on tarneklauslitel oluline roll nii ostu- kui ka müügitehingute õigeaegsel kajastamisel.
Juriidilise isiku (eelkõige aktsiaseltside, osaühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste) juhatuse liikmed peavad oma tegevuses järgima mitmeid kohustusi.
Tänavu 1. jaanuaril jõustusid maamaksuseaduse muudatused, mis andsid koduomanikule kuuluvale maale teatud ulatuses maksuvabastuse. Kuna see maksuvabastus ei pruugi laieneda kõigile koduomanikele ega kogu kodualusele maale, siis selgitan täpsemalt, mis…
Väikeettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks on loobutud paljudest varem kehtinud nõuetest.
Direktiivi põhimõte võiks kõlada nii: „Eelkõige mõtle väiksemate peale“. Direktiivi eesmärk on aga ühtlustada kõigi Euroopa Liidu riikide väikeste ettevõtete finantsaruandluse koostamise nõudeid.
Ebavõrdsest kohtlemisest ja sellest, mida diskrimineerimise all üldse silmas peetakse, räägitakse järjest enam. Selline ühiskonna teadlikkuse tõstmine julgustab võimaliku diskrimineerimise ohvreid oma õiguste eest seisma ning pöörduma abi saamiseks muuhulgas…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes