Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Ühe ja sama tehingu kajastamine raamatupidamis- ning maksuarvestuses võib erineda olulisel määral.
Intrum Justitia hiljuti avalikustatud Euroopa maksetavade uuringu kohaselt jääb 2013. aastal Euroopas laekumata juba keskmiselt 3% kõigistvõlgnevustest.1 Paraku tähendab see, et laekumata nõuetega tuleb kokku puutuda enamikul ettevõtetel ja raamatupidajatel.
Töösuhete reguleerimiseks tuleb tööandjal selgitada, millised on just selles firmas vajalikud dokumendid. See sõltub organisatsiooni tegevusest, struktuurist, suurusest, organisatsiooni kultuurist jne, seadusandja on siin tööandjale andnud küllaltki vabad käed.
Ettevõtte kahjumi või pankrotiolukorra tekkimisel võib olla mitmeid põhjuseid – alates valesti hinnatud äririskist, juhtkonna ebakompetentsusest, väliskeskkonna muutustest kuni tahtliku pankroti põhjustamiseni välja. Üks selliseid, mis jääb nii kauaks, kui…
Alates 1. jaanuarist 2011 kehtib äriseadustiku (edaspidi – ÄS) regulatsioon, mis võimaldab asutada osaühingu (edaspidi – OÜ) ka ilma osakapitali sissemakseid tegemata.
Hoonestusõigus tekitab palju küsimusi nii kinnistuomanikele kui ka kinnistu hoonestajatele. Järgnevalt kirjeldatakse hoonestusõiguse nüansse, mis osalistes kõige rohkem kõhklusi tekitavad.
Septembrinumbris ilmuvas eelmises osas peatusime varaobjektide jaotumisel bilansikirjel “Raha”.
Juriidiliste isikute raamatupidamise õigsuse eest vastutab seaduse kohaselt juhatus. Praktikas on aga juhatuse teadmised raamatupidamisest sageli puudulikud, mistõttu on just raamatupidaja see, kelle ülesanne on tagada raamatupidamise korrektsus.
Tänavu juulis möödus neli aastat uue töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) jõustumisest. Vaidlused TLS-i üksikasjade üle ei vaibu tänaseni. Samal ajal ei olnud ka enne seaduse jõustumist töösuhete regulatsiooni valdkonnas…
Ettevõtte finantsarvestuses on tarneklauslitel oluline roll nii ostu- kui ka müügitehingute õigeaegsel kajastamisel.
Juriidilise isiku (eelkõige aktsiaseltside, osaühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste) juhatuse liikmed peavad oma tegevuses järgima mitmeid kohustusi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes