Lühikokkuvõtted

Maire Otsus-Carpenter,vandeaudiitor Artiklis mõeldakse sisuliste vigade all vigu, mis ei mõjuta üksnes tulude ja kulude esitust kasumiaruandes, vaid ka kasumi suurust. Sellised vead ei puuduta ainult kasumiaruannet, vaid ka teisi…
Ulvi Sloog,vandeaudiitor Korteriühistute raamatupidamist tuleb korraldada kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga (valik rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasuks oleks korteriühistu jaoks ebamõistlik ja ka ebapraktiline), mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses ning mida…
Tatjana Kalin,jurist, PhD, Euroakadeemia dotsent Tänapäeval annab just korteriomanike loodud korteriühistu korterelamu haldamise vormina võimaluse tõhusalt majandada ehitiste ja maatüki mõttelisi osi ning esindada ühistu liikmete üldisi huve. Tähelepanu tuleb…
Toomas Villems, vandeaudiitor Taas on käes aeg, kus raamatupidamiskohustuslastel tuleb koostada ja vormistada majandusaasta aastaaruanne. Eeltoodu puudutab ilmselt enam-vähem ühel ajal valdavat osa raamatupidamiskohustuslasi, sest üldjuhul ühtivad Eestis registreeritud majandusüksuste…
Mati Nõmmiste, partner,Grant Thornton Rimess Baltic Kooskõlas raamatupidamise seadusega on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma finantaruandeid Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistava…
Kaido Vetevoog,vandeaudiitor,Baker Tilly Baltics partner 2012. aasta alguses Riigi Teatajas avaldatud muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid on kohustuslikud rakendamiseks raamatupidamisaruannete koostamisel nende aruandeperioodide kohta, mis algasid 1. jaanuaril 2013 või hiljem.…
Rait Kaarma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo LAWIN Kuna dividendidelt tuleb maksta vähem makse kui palgatulult, siis on loomulik, et mitmed ettevõtjad, kes sisuliselt teevad oma äriühingus tööd või täidavad juhatuse liikme kohustusi, eelistavad palga…
Jaak Siim,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Aivar Pilv Eestis asendab dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt võetav tulumaks juriidiliste isikute kasumilt võetavat tulumaksu. Alates 2000. aastast Eestis kehtiv tulumaksusüsteem on teatavasti unikaalne selle poolest, et juriidiliste…
Liina MännasaluadvokaatAdvokaadibüroo Hansa Law Offices Riigikohtu halduskolleegium on oma 19.12.2012. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-54-12 käsitlenud küsimust, kas menetluskulu tuleb välja mõista koos arvel märgitud käibemaksuga. Nimetatud kohtuasjas taotles kassaator…
Annika SoommaksunõustajaDonoway Assurance Nüüdseks on üsna levinud ettevõtte finantseerimine kontsernisiseselt, kas kontsernikonto kaudu või lihtsalt laenude väljastamisega ühelt gruppi kuuluvalt ettevõttelt teisele. Laenude tingimuste määramisel lähtutakse vaba raha paigutamise ja…
Maria Pihl,tööarengu osakonna peaspetsialist,Sotsiaalministeerium 1. jaanuaril jõustusid töölepingu seaduse (TLS) sätted, mis muutsid isapuhkuse tasuliseks ning tõstsid lapsepuhkuse tasu. Isapuhkuse kasutajale tuleb maksta puhkusetasu isa keskmise töötasu alusel ning lapsepuhkuse…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes