Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Jaak SiimvandeadvokaatAdvokaadibüroo Aivar Pilv Artiklis vaadeldakse lähemalt, kas ja millal kuuluvad tööandja poolt töötervishoiu huvides tehtavad kulutused maksustamisele ja mida tasub tööandjal silmas pidada, et teada saada, kas asjakohaseid kulutusi…
Riina Vään,õigusõpetuse lektor Töösuhte lõppemine saab toimuda üksnes seaduses ettenähtud alustel ja korras. Kindlasti tuleks igal konkreetsel juhtumil järgida hea usu ning mõistliku käitumise põhimõtteid.
Vadim Dontševski,vandeaudiitor,Donoway Assurance'i partner Kuna viimastel kuudel on uusi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid küll muudetud või on nende jõustamine edasi lükatud, on raamatupidajad segaduses, milliseid sätteid nad peavad kasutama 2011. aasta…
Maret Hallikma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Red Aeg-ajalt võib meedias leida maksuameti pressiteate, milles teavitatakse, et amet on alustanud kirjade saatmist neile maksumaksjaile, kelle andmete analüüsimisel on ametil tekkinud kahtlus, et maksudeklaratsioonides deklareeritud andmed…
Marko Talur,maksupoliitika osakonna koosseisuväline spetsialist,Rahandusministeerium Alanud aasta tõi kaasa mitmeid tulumaksu muudatusi, mida oleks nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel mõistlik arvestada oma tegevuste planeerimisel juba aasta alguses. Artiklis on…
Meeli Miidla-Vanatalu,Tööinspektsiooni töösuhete osakonna peajurist Töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) § 15 lõike 2 punkti 9 kohaselt peab töötaja hoiduma tegudest, mis kahjustaksid tööandja mainet või põhjustaksid klientide või partnerite…
Ain UlmrePõhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Kinnisvaratehingute maksustamine on keerulisemaid valdkondi käibemaksuseaduses (edaspidi KMS) – osa tehinguid on maksuvabad ja osa käibemaksuga maksustatud, mõnd maksuvaba tehingut saab siiski…
Peter Gornischeff, teenuste direktor,Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Selleks, et ettevõte saaks alustada müüki välisturgudele, peab endale selgeks tegema teatud põhitõed, mis iseenesest kehtivad ka koduturul tegutsedes. Tuleb arvestada, et eksporditurgudel on need…
Ago Vilu,Raamatupidamise Toimkonna esimees,PwC Eesti juht 10. jaanuaril 2012.a  avaldati Riigi Teatajas uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Uued juhendid muutuvad kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2013, kuid neid võib rakendada ka varem…
Hannes Vallikivi,vandeadvokaat,Tark Grunte Sutkiene partner 2011. aasta novembris jõustus äriseadustiku muudatuste pakett, millega põhiliselt võeti üle direktiivid ühinemiste ja jagunemiste lihtsustamiseks, aga tehti ka muid parandusi. Muudatuste eesmärk on vähendada…
Ain Ulmre,Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Alates 1. jaanuarist 2011 on kõigil Eesti väikeettevõtjatel võimalik soovi korral üle minna kassapõhisele käibemaksuarvestusele. Varem oli selline võimalus ainult füüsilisest isikust…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes