TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Marko Talur,maksupoliitika osakonna koosseisuväline spetsialist,Rahandusministeerium Alanud aasta tõi kaasa mitmeid tulumaksu muudatusi, mida oleks nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel mõistlik arvestada oma tegevuste planeerimisel juba aasta alguses. Artiklis on…
Meeli Miidla-Vanatalu,Tööinspektsiooni töösuhete osakonna peajurist Töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) § 15 lõike 2 punkti 9 kohaselt peab töötaja hoiduma tegudest, mis kahjustaksid tööandja mainet või põhjustaksid klientide või partnerite…
Ain UlmrePõhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Kinnisvaratehingute maksustamine on keerulisemaid valdkondi käibemaksuseaduses (edaspidi KMS) – osa tehinguid on maksuvabad ja osa käibemaksuga maksustatud, mõnd maksuvaba tehingut saab siiski…
Peter Gornischeff, teenuste direktor,Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Selleks, et ettevõte saaks alustada müüki välisturgudele, peab endale selgeks tegema teatud põhitõed, mis iseenesest kehtivad ka koduturul tegutsedes. Tuleb arvestada, et eksporditurgudel on need…
Ago Vilu,Raamatupidamise Toimkonna esimees,PwC Eesti juht 10. jaanuaril 2012.a  avaldati Riigi Teatajas uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Uued juhendid muutuvad kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2013, kuid neid võib rakendada ka varem…
Hannes Vallikivi,vandeadvokaat,Tark Grunte Sutkiene partner 2011. aasta novembris jõustus äriseadustiku muudatuste pakett, millega põhiliselt võeti üle direktiivid ühinemiste ja jagunemiste lihtsustamiseks, aga tehti ka muid parandusi. Muudatuste eesmärk on vähendada…
Ain Ulmre,Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Alates 1. jaanuarist 2011 on kõigil Eesti väikeettevõtjatel võimalik soovi korral üle minna kassapõhisele käibemaksuarvestusele. Varem oli selline võimalus ainult füüsilisest isikust…
Toomas Villems, vandeaudiitor Likvideeritavad raamatupidamiskohustuslased on need, kelle puhul on vastu võetud likvideerimis- või sundlõpetamise otsus ning seetõttu on tegevuse jätkuvuse printsiip kaotanud kehtivuse.
Leonid Agejev, partner, Larssen TM CS Äri peamine eesmärk on kasu saada ning on loogiline, et ettevõtjad on huvitatud sellest, et nende tegevuse maksualased tagajärjed oleksid minimaalsed.
Eve Neumann, vanemkonsultant, Ernst & Young Baltic Finantsaruandlus on olulisemaid kommunikatsioonivahendeid ettevõtete ja infotarbijate vahel. Igas riigis esitatakse finantsaruandlus kohalike organite kehtestatud arvestusreeglite ja põhiprintsiipide alusel. Arvestades üleilmastuvat maailma ning…
Kaire Piirsalu, coach, Novi Eneseteostuse Keskus Sinu ja sinu eesmärgi vahel võib mõnikord olla vaid üks negatiivne uskumus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes