TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Pirkko-Liis Harkmaa,assotsieerunud partner, vandeadvokaat,Advokaadibüroo LAWIN Jesse Kivisaari,jurist,Advokaadibüroo LAWIN Kas osta valmis riiulifirma või asutada uus osaühing?
Rufat Gulijev,majandusteaduste doktor, professor,Aserbaidžaani Vabariigi Milli Medžlissi saadik Kogu makromajanduslikku teooriat võib iseloomustada kolme suunaga: pakkumisele (tootmisele) rajanev majandus, nõudlusele (tarbimisele) rajanev majandus ning kapitali reguleerimisele rajanev majandus.
Mati Nõmmiste partner,Grant Thornton Rimess Baltic Euroopa Liidus tehakse mitmeid muudatusi, mis puudutavad nii raamatupidamist, aruandlust kui ka auditeerimist. Muutmisel on EU 4. ja 7. direktiiv, mis puudutab aruandeaasta finantsaruannete…
Darja Roos,vandeaudiitor,Donoway Assurance Pärast seda, kui maailm sai teada mitmest suurest finantside ja ettevõtte juhtimisega seotud skandaalist, tunnistasid ettevõtjad ja riigi tasandil seadusandja vajadust ettevõtte juhtimise printsiipide kujundamise järele.
Olga Lembinen,maksukonsultant,Larssen TMCS Kujutage ette olukorda, kui ettevõttel on põhivara objekt (vallas- või kinnisasi), mille soetamisel oli maha arvatud sisendkäibemaks. Kohtutäitur on selle vara arestinud ning müünud enampakkumisel. Mida tuleks…
Vesse Võhma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo LAWIN Martin-Kaspar Sild,jurist, Advokaadibüroo LAWIN Pikka aega oli Eestis ettevõtete makseraskustele reageerimise ainuke viis pankrotimenetlus, kuid nüüdseks on juba paar aastat pankrotimenetluse kõrval olnud ka teine menetlusvorm –…
Elle Märitz, lektor Mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruande koostamise põhiprintsiibid ja metoodika on kehtestatud raamatupidamise seadusega, esitamise ja kinnitamise kord – mittetulundusühingute seadusega ja sihtasutuste seadusega,osaliselt ka äriseadustikuga.
Jaak SiimvandeadvokaatAdvokaadibüroo Aivar Pilv Artiklis vaadeldakse lähemalt, kas ja millal kuuluvad tööandja poolt töötervishoiu huvides tehtavad kulutused maksustamisele ja mida tasub tööandjal silmas pidada, et teada saada, kas asjakohaseid kulutusi…
Riina Vään,õigusõpetuse lektor Töösuhte lõppemine saab toimuda üksnes seaduses ettenähtud alustel ja korras. Kindlasti tuleks igal konkreetsel juhtumil järgida hea usu ning mõistliku käitumise põhimõtteid.
Vadim Dontševski,vandeaudiitor,Donoway Assurance'i partner Kuna viimastel kuudel on uusi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid küll muudetud või on nende jõustamine edasi lükatud, on raamatupidajad segaduses, milliseid sätteid nad peavad kasutama 2011. aasta…
Maret Hallikma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Red Aeg-ajalt võib meedias leida maksuameti pressiteate, milles teavitatakse, et amet on alustanud kirjade saatmist neile maksumaksjaile, kelle andmete analüüsimisel on ametil tekkinud kahtlus, et maksudeklaratsioonides deklareeritud andmed…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes