Lühikokkuvõtted

Ago Vilu,Raamatupidamise Toimkonna esimees,PwC Eesti juht 10. jaanuaril 2012.a  avaldati Riigi Teatajas uued Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Uued juhendid muutuvad kohustuslikuks alates 1. jaanuarist 2013, kuid neid võib rakendada ka varem…
Hannes Vallikivi,vandeadvokaat,Tark Grunte Sutkiene partner 2011. aasta novembris jõustus äriseadustiku muudatuste pakett, millega põhiliselt võeti üle direktiivid ühinemiste ja jagunemiste lihtsustamiseks, aga tehti ka muid parandusi. Muudatuste eesmärk on vähendada…
Ain Ulmre,Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Alates 1. jaanuarist 2011 on kõigil Eesti väikeettevõtjatel võimalik soovi korral üle minna kassapõhisele käibemaksuarvestusele. Varem oli selline võimalus ainult füüsilisest isikust…
Toomas Villems, vandeaudiitor Likvideeritavad raamatupidamiskohustuslased on need, kelle puhul on vastu võetud likvideerimis- või sundlõpetamise otsus ning seetõttu on tegevuse jätkuvuse printsiip kaotanud kehtivuse.
Leonid Agejev, partner, Larssen TM CS Äri peamine eesmärk on kasu saada ning on loogiline, et ettevõtjad on huvitatud sellest, et nende tegevuse maksualased tagajärjed oleksid minimaalsed.
Eve Neumann, vanemkonsultant, Ernst & Young Baltic Finantsaruandlus on olulisemaid kommunikatsioonivahendeid ettevõtete ja infotarbijate vahel. Igas riigis esitatakse finantsaruandlus kohalike organite kehtestatud arvestusreeglite ja põhiprintsiipide alusel. Arvestades üleilmastuvat maailma ning…
Kaire Piirsalu, coach, Novi Eneseteostuse Keskus Sinu ja sinu eesmärgi vahel võib mõnikord olla vaid üks negatiivne uskumus.
Ain Ulmre, Põhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Pöördmaksustamine tähendab seda, et kauba või teenuse maksustatavalt väärtuselt arvutab käibemaksu ostja, mitte kauba müüja või teenuse osutaja.
Stella Zdobnõh, vandeaudiitor Finantsaruandlust ei koostata mitte ainult ettevõtte juhtkonna, vaid ka väliskasutajate huvides. Sellest, kui kohusetundlikult ja professionaalselt on ettevõtte aastaaruanne koostatud, sõltuvad ka võlausaldajate, omanike, tarnijate, ostjate, klientide…
Anne Mobel, vanemprojektijuht, Deloitte Audit Eesti Küllap on paljudele, kel põhivarade piirmäär suhteliselt madal on olnud, tuttav järgmine situatsioon: kuigi bilansis kajastub põhivara jääkväärtuses kõigest 20 000 eurot, moodustab selle…
Darja Roos, vannutatud audiitor Donoway Assurance Member Crowe Horwath International Ettevõtete juhid vajavad operatiivotsuste vastuvõtmiseks õigeaegset ja täielikku informatsiooni. Informatsiooni analüüs ja äri efektiivne juhtimine pole võimalik ilma juhtimisarvestusesüsteemita, mida…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes