Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Lühikokkuvõtted

Toomas Villems, vandeaudiitor Taas on käes aeg, kus raamatupidamiskohustuslastel tuleb koostada ja vormistada majandusaasta aastaaruanne. Eeltoodu puudutab ilmselt enam-vähem ühel ajal valdavat osa raamatupidamiskohustuslasi, sest üldjuhul ühtivad Eestis registreeritud majandusüksuste…
Mati Nõmmiste, partner,Grant Thornton Rimess Baltic Kooskõlas raamatupidamise seadusega on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma finantaruandeid Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistava…
Kaido Vetevoog,vandeaudiitor,Baker Tilly Baltics partner 2012. aasta alguses Riigi Teatajas avaldatud muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid on kohustuslikud rakendamiseks raamatupidamisaruannete koostamisel nende aruandeperioodide kohta, mis algasid 1. jaanuaril 2013 või hiljem.…
Rait Kaarma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo LAWIN Kuna dividendidelt tuleb maksta vähem makse kui palgatulult, siis on loomulik, et mitmed ettevõtjad, kes sisuliselt teevad oma äriühingus tööd või täidavad juhatuse liikme kohustusi, eelistavad palga…
Jaak Siim,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Aivar Pilv Eestis asendab dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt võetav tulumaks juriidiliste isikute kasumilt võetavat tulumaksu. Alates 2000. aastast Eestis kehtiv tulumaksusüsteem on teatavasti unikaalne selle poolest, et juriidiliste…
Liina MännasaluadvokaatAdvokaadibüroo Hansa Law Offices Riigikohtu halduskolleegium on oma 19.12.2012. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-54-12 käsitlenud küsimust, kas menetluskulu tuleb välja mõista koos arvel märgitud käibemaksuga. Nimetatud kohtuasjas taotles kassaator…
Annika SoommaksunõustajaDonoway Assurance Nüüdseks on üsna levinud ettevõtte finantseerimine kontsernisiseselt, kas kontsernikonto kaudu või lihtsalt laenude väljastamisega ühelt gruppi kuuluvalt ettevõttelt teisele. Laenude tingimuste määramisel lähtutakse vaba raha paigutamise ja…
Maria Pihl,tööarengu osakonna peaspetsialist,Sotsiaalministeerium 1. jaanuaril jõustusid töölepingu seaduse (TLS) sätted, mis muutsid isapuhkuse tasuliseks ning tõstsid lapsepuhkuse tasu. Isapuhkuse kasutajale tuleb maksta puhkusetasu isa keskmise töötasu alusel ning lapsepuhkuse…
Liina Link,vandeaudiitor,PricewaterhouseCoopers Mõned muudatused võivad oluliselt mõjutada ettevõtte kasumiaruannet ja/või bilanssi tulevastel perioodidel.
Anne Mobel,vanemprojektijuht,Deloitte Audit Eesti Arvestuse reglementeerimine ettevõttes ei ole pelgalt kohustus,vaid ka vajadus.
Anastassia Stalmeister,vanemjurist,Tanel Melk & Partners Law Firm Pensioniikka jõudes tekib inimesel küsimus, kas jääda pensionile või jätkata töötamist. Paljud leiavad siiski, et koju jääda nad veel ei soovi, töötamisega ollakse…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes