TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Jaak Siim,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Aivar Pilv Eestis asendab dividendidelt ja muudelt kasumieraldistelt võetav tulumaks juriidiliste isikute kasumilt võetavat tulumaksu. Alates 2000. aastast Eestis kehtiv tulumaksusüsteem on teatavasti unikaalne selle poolest, et juriidiliste…
Liina MännasaluadvokaatAdvokaadibüroo Hansa Law Offices Riigikohtu halduskolleegium on oma 19.12.2012. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-54-12 käsitlenud küsimust, kas menetluskulu tuleb välja mõista koos arvel märgitud käibemaksuga. Nimetatud kohtuasjas taotles kassaator…
Annika SoommaksunõustajaDonoway Assurance Nüüdseks on üsna levinud ettevõtte finantseerimine kontsernisiseselt, kas kontsernikonto kaudu või lihtsalt laenude väljastamisega ühelt gruppi kuuluvalt ettevõttelt teisele. Laenude tingimuste määramisel lähtutakse vaba raha paigutamise ja…
Maria Pihl,tööarengu osakonna peaspetsialist,Sotsiaalministeerium 1. jaanuaril jõustusid töölepingu seaduse (TLS) sätted, mis muutsid isapuhkuse tasuliseks ning tõstsid lapsepuhkuse tasu. Isapuhkuse kasutajale tuleb maksta puhkusetasu isa keskmise töötasu alusel ning lapsepuhkuse…
Liina Link,vandeaudiitor,PricewaterhouseCoopers Mõned muudatused võivad oluliselt mõjutada ettevõtte kasumiaruannet ja/või bilanssi tulevastel perioodidel.
Anne Mobel,vanemprojektijuht,Deloitte Audit Eesti Arvestuse reglementeerimine ettevõttes ei ole pelgalt kohustus,vaid ka vajadus.
Anastassia Stalmeister,vanemjurist,Tanel Melk & Partners Law Firm Pensioniikka jõudes tekib inimesel küsimus, kas jääda pensionile või jätkata töötamist. Paljud leiavad siiski, et koju jääda nad veel ei soovi, töötamisega ollakse…
Marina Lillo,vandeaudiitor Kinkekaardi müümisel ei toimu kauba, teenuse või tegevuse müüki.
Marina Lillovandeaudiitor Seadusemuudatused võimaldavad vähendada töötajate maksukoormust.
Sulev Luiga, juhtiv partner,tegevjuht,BDO Eesti AS Urmas Võimre, partner,nõustamisteenuste juht,BDO Eesti AS Egle Vainula, raamatupidamisteenuste juht,BDO Eesti AS Nõukogude Liidu ajal olid paljudel organisatsioonidel üleval päris märkimisväärsed summad nõuetena aruandvate…
Jaak Siim,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Aivar Pilv Tulumaksuseaduse § 48 rakendamiseks peab tööandja tuvastama maksuobjekti – erisoodustuse andmist.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes