Lühikokkuvõtted

Olga Lembinen,maksukonsultant,Larssen TMCS Kujutage ette olukorda, kui ettevõttel on põhivara objekt (vallas- või kinnisasi), mille soetamisel oli maha arvatud sisendkäibemaks. Kohtutäitur on selle vara arestinud ning müünud enampakkumisel. Mida tuleks…
Vesse Võhma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo LAWIN Martin-Kaspar Sild,jurist, Advokaadibüroo LAWIN Pikka aega oli Eestis ettevõtete makseraskustele reageerimise ainuke viis pankrotimenetlus, kuid nüüdseks on juba paar aastat pankrotimenetluse kõrval olnud ka teine menetlusvorm –…
Elle Märitz, lektor Mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruande koostamise põhiprintsiibid ja metoodika on kehtestatud raamatupidamise seadusega, esitamise ja kinnitamise kord – mittetulundusühingute seadusega ja sihtasutuste seadusega,osaliselt ka äriseadustikuga.
Jaak SiimvandeadvokaatAdvokaadibüroo Aivar Pilv Artiklis vaadeldakse lähemalt, kas ja millal kuuluvad tööandja poolt töötervishoiu huvides tehtavad kulutused maksustamisele ja mida tasub tööandjal silmas pidada, et teada saada, kas asjakohaseid kulutusi…
Riina Vään,õigusõpetuse lektor Töösuhte lõppemine saab toimuda üksnes seaduses ettenähtud alustel ja korras. Kindlasti tuleks igal konkreetsel juhtumil järgida hea usu ning mõistliku käitumise põhimõtteid.
Vadim Dontševski,vandeaudiitor,Donoway Assurance'i partner Kuna viimastel kuudel on uusi Raamatupidamise Toimkonna juhendeid küll muudetud või on nende jõustamine edasi lükatud, on raamatupidajad segaduses, milliseid sätteid nad peavad kasutama 2011. aasta…
Maret Hallikma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo Red Aeg-ajalt võib meedias leida maksuameti pressiteate, milles teavitatakse, et amet on alustanud kirjade saatmist neile maksumaksjaile, kelle andmete analüüsimisel on ametil tekkinud kahtlus, et maksudeklaratsioonides deklareeritud andmed…
Marko Talur,maksupoliitika osakonna koosseisuväline spetsialist,Rahandusministeerium Alanud aasta tõi kaasa mitmeid tulumaksu muudatusi, mida oleks nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel mõistlik arvestada oma tegevuste planeerimisel juba aasta alguses. Artiklis on…
Meeli Miidla-Vanatalu,Tööinspektsiooni töösuhete osakonna peajurist Töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) § 15 lõike 2 punkti 9 kohaselt peab töötaja hoiduma tegudest, mis kahjustaksid tööandja mainet või põhjustaksid klientide või partnerite…
Ain UlmrePõhja maksu- ja tollikeskuse maksude osakonna konsultant Kinnisvaratehingute maksustamine on keerulisemaid valdkondi käibemaksuseaduses (edaspidi KMS) – osa tehinguid on maksuvabad ja osa käibemaksuga maksustatud, mõnd maksuvaba tehingut saab siiski…
Peter Gornischeff, teenuste direktor,Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Selleks, et ettevõte saaks alustada müüki välisturgudele, peab endale selgeks tegema teatud põhitõed, mis iseenesest kehtivad ka koduturul tegutsedes. Tuleb arvestada, et eksporditurgudel on need…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes