Lühikokkuvõtted

Leppetrahvi kokkuleppe puhul on tööandjal lihtsam tekitatud kahju sisse nõuda.
Tulumaksuseadus (edaspidi − TuMS) tõi 2014. aastal äriühingutele kaasa hulga muudatusi, millest olulisimad puudutavad mitteresidendile makstava intressi maksustamist. Suuremaid muudatusi on oodata aga järgmisel aastal – 2015. aasta 1. jaanuarist…
Ettevõtte aastaaruande auditi üheks osaks on eelarvete ja nende täitmisega tutvumine. Audiitori küsimusele «Kas Teie ettevõte koostab eelarveid? Mis eesmärgil?» vastatakse sageli nõnda: «Koostab peaettevõte välismaal, meid pannakse fakti ette»…
Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.
Kuigi tulumaksuseadus (edaspidi − TuMS) ja käibemaksuseadus (edaspidi − KMS) on väga mahukad ja neile lisanduvad veel mõlemast seadusest tulenevad rakendusjuhised, on tegelik elu alati palju keerulisem ja nüansirikkam. Seetõttu…
Kuigi töösuhe nagu iga lepinguline suhe peab lisaks õigusaktidele toetuma ka mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetele, on tööandja ja töötaja vahelised erimeelsused siiski paratamatud. Töösuhete pinnalt tekkinud lahkarvamusi lahendatakse töövaidluskomisjonis…
Töövõimetuslehtede elektroonilise edastamise teenus muudab hüvitise saamiseks vajaliku asjaajamise paberivabaks, muutes kogu protsessi kõigile osalistele lihtsamaks ning töövõimetushüvitiste laekumise töötajale kiiremaks.
2013. aastal asutati 20 143 uut ettevõtet, mis on 577 ettevõtjat rohkem kui aasta varem. Uute ettevõtete loomise juures on oluline ka fakt, et möödunud aastal asutati 70% osaühingutest sissemakseta.…
Hetkel on Riigikogu menetluses maksukorralduse seaduse (edaspidi - MKS) ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 507 SE, mis otsustati saata 6. novembril 2013 peetud täiskogu istungil teisele lugemisele.
1. jaanuaril 2014 jõustuvad tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) muudatused, mis käsitlevad eelkõige lepingulise investeerimisfondi tulu maksustamist. Mõnevõrra suuremat ringkonda mõjutav muudatus puudutab aga mitteresidendile makstavate intresside tulumaksuga maksustamist, mida vaatamegi…
Mida teha, kui netovara suurus on seadusega kehtestatust väiksem? Ja miks on üldse vaja midagi teha? See küsimus ei tõusnud päevakordamitte eile, vaid äriseadustiku (edasipidi ÄS) jõustumise hetkest 1995. aastal.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes