TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Äriühingute ühinemised ja jagunemised ei ole sugugi ülikeerulised protsessid, mida peaks kartma, vaid vastupidi – nende kaudu on võimalik muuta äriühingute struktuuri selgemaks ja läbipaistvamaks. Samuti on võimalik kasutada ühinemist…
Varade ja kohustuste esitamisel bilansis saldeeritud kujul on nii pooldajaid kui ka vastaseid.
Korteriühistu (edaspidi – KÜ) on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.
Riigikogu võttis 26. märtsil 2014. a vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) muutmise seaduse, millega sätestati alus töötamise registreerimise süsteemile. Kõnealuse seaduse alusel luuakse töötamise register, mis võimaldab koguda teavet…
Ettevõtlustegevus saab toimida vaid siis, kui on olemas ettevõtluseks sobilik keskkond ja on ettevõtjaid ehk siis, kui on aktiivselt tegutsevaid või tegutseda tahtvaid inimesi üksinda või koos pereliikmetega. Ettevõtlustegevust alustades…
Isikuandmete kaitse seadus (edaspidi – IKS või seadus) hindab teiste isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest kaalukamaks kui võlgniku eraelu, seetõttu lubab seadus maksehäire- ehk võlaandmeid tehingute usaldusväärsuse huvides avaldada…
Käibemaksuseaduse (edaspidi – KMS) muudatusi on 2014. aastal mitmeid, kusjuures osa muudatusi hakkas kehtima 1. jaanuaril 2014, suurem hulk muudatusi hakkas kehtima 1. märtsil 2014 ning elektrooniliste teenuste oluline muudatus…
Uue raamatupidamisdirektiivi (2013 / 34 / EL) vastuvõtmisega on lootus, et raamatupidamisarvestuse ja finantsaruandluse areng suurema läbipaistvuse ja võrreldavuse suunas jätkub ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtjate jaoks võetakse Euroopa…
Käes on aastaaruannete koostamise kõrgaeg ning jälle on põhjust meelde tuletada mõningaid majandusaasta aruande põhitõdesid. Aastaaruande koostamine ja esitamine on põhjalik ja aeganõudev protsess ning selle kõiki aspekte ei ole…
Mõnede ettevõtjate silmis on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi – MTA) tihti selline karistav organisatsioon, mis püüab iga hinna eest koguda riiklikke makse ja aktsiise ning rangelt karistada tõrksaid. Teised näevad…
Leppetrahvi kokkuleppe puhul on tööandjal lihtsam tekitatud kahju sisse nõuda.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes