02.06.2014 Esmaspäev

Ühinemine ja jagunemine võivad olla tavapärase majandustegevuse osa

Äriühingute ühinemised ja jagunemised ei ole sugugi ülikeerulised protsessid, mida peaks kartma, vaid vastupidi – nende kaudu on võimalik muuta äriühingute struktuuri selgemaks ja läbipaistvamaks. Samuti on võimalik kasutada ühinemist või jagunemist tavapärase vara võõrandamise alternatiivina või ettevalmistusena.

Ivo Nagel, juhtiv õigusnõustaja
Ivo Nagel, juhtiv õigusnõustaja Foto: Grant Thornton Rimess

Äriühingute restruktureerimise peamised viisid on ühinemine ja jagunemine. Ühinemise korral üks äriühing (ühendatav ühing) ühineb teise äriühinguga (ühendava ühinguga) ning ühinemise tulemusena loetakse ühendatav ühing lõppenuks. Alternatiivina võivad äriühingud ühineda ka selliselt, et asutavad ühinemise käigus täiesti uue äriühingu ning sel juhul loetakse ühinemise tulemusena mõlemad senised äriühingud lõppenuks.

Jagunemine saab toimuda kahel viisil – jaotumise või eraldumise teel. Jaotumise korral annab äriühing kogu oma vara üle omandavatele ühingutele, mis võivad olla juba varem eksisteerinud ühingud või siis jagunemise käigus loodavad uued ühingud. Jagunemisel jaotumise kaudu loetakse jagunev ühing lõppenuks. Eraldumise korral aga annab jagunev ühing vaid osa oma varast üle omandavale ühingule või ühingutele, mis võib samuti olla juba olemasolev ühing või ühingud või mis luuakse spetsiaalselt jagunemise käigus.

Abimees ettevõtte struktuuri korrastamisel

Tänaseks on Eesti eraettevõtlus jõudnud juba enam kui kakskümmend aastat jõudu koguda ning paljud ettevõtjad on jõudnud olukorda, kus pikaajalise ja laiahaardelise tegevuse tulemusena on ühte-kahte äriühingusse kogunenud suur hulk erinevaid tegevusalasid. Pole harvad juhused, kus üks ja sama äriühing koondab enda alla näiteks nii nõustamisteenuse, mitme kinnistu majandamise kui ka tootmistegevuse.

  • Jagunemine.

Selleks, et ettevõtte tegutsemises korda luua ning erinevad tegevusalad eraldi hoida, on jagunemine suurepärane abinõu. Jagunemise kaudu saab näiteks luua ettevõtte struktuuri, kus erinevad tegevusalad on kõik eraldatud omaette äriühingutesse, mida emaettevõttena kontrollib niinimetatud valdusettevõte.  

Sellise struktuuri loomine võimaldab eri tegevusalade eristamise kaudu luua selgust ja läbipaistvust ettevõtte raamatupidamisse ning aruandlussesse ja samas võimaldab see ka soovi korral kiirelt ja operatiivselt müüa ettevõtte mõne tegevusharu tavapärase äriühingu osaluse võõrandamise teel.

  • Ühinemine.

See on samuti üks vahenditest, mida saab ettevõtte struktuuri korrastamisel kasutada. Praktikas on näiteks ette tulnud olukordi, kus ettevõtja on valdusettevõttena omandanud erinevaid väiksemaid äriühinguid, millel on sarnane eesmärk või tegevus. Kuna selliste ühingute eraldi hoidmine võib olla mõttetult keerukas ja kulukas nii raamatupidamise, juhtimise kui ka tööjõu korralduse poolelt, siis võikski kõige mõistlikum olla selliste väikeste ühingute ühendamine üheks üksuseks nende ühingute ühinemise teel.


Äriühingu ühinemisest ja jagunemisest saab pikemalt lugeda Raamatupidamisuudiste juuninumbrist, mis ilmub juuni keskpaigas. Ajakirja saab tellida SIIT.

banner right tookuulutus