Lühikokkuvõtted

Tänavu juulis möödus neli aastat uue töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) jõustumisest. Vaidlused TLS-i üksikasjade üle ei vaibu tänaseni. Samal ajal ei olnud ka enne seaduse jõustumist töösuhete regulatsiooni valdkonnas…
Ettevõtte finantsarvestuses on tarneklauslitel oluline roll nii ostu- kui ka müügitehingute õigeaegsel kajastamisel.
Juriidilise isiku (eelkõige aktsiaseltside, osaühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste) juhatuse liikmed peavad oma tegevuses järgima mitmeid kohustusi.
Tänavu 1. jaanuaril jõustusid maamaksuseaduse muudatused, mis andsid koduomanikule kuuluvale maale teatud ulatuses maksuvabastuse. Kuna see maksuvabastus ei pruugi laieneda kõigile koduomanikele ega kogu kodualusele maale, siis selgitan täpsemalt, mis…
Väikeettevõtjate konkurentsivõime suurendamiseks on loobutud paljudest varem kehtinud nõuetest.
Direktiivi põhimõte võiks kõlada nii: „Eelkõige mõtle väiksemate peale“. Direktiivi eesmärk on aga ühtlustada kõigi Euroopa Liidu riikide väikeste ettevõtete finantsaruandluse koostamise nõudeid.
Ebavõrdsest kohtlemisest ja sellest, mida diskrimineerimise all üldse silmas peetakse, räägitakse järjest enam. Selline ühiskonna teadlikkuse tõstmine julgustab võimaliku diskrimineerimise ohvreid oma õiguste eest seisma ning pöörduma abi saamiseks muuhulgas…
Viimasel ajal puutuvad raamatupidajad tihti kokku sellise asjaõigusega nagu hoonestusõigus. Järgnevalt käsitleme hoonestusõiguse seadmise lepingu kajastamist raamatupidamisarvestuses konkreetse näite põhjal.
Arvestades seda, et Riigikogu võttis 22. mai istungil vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustub juba 2013. aasta 1. juulil (välja arvatud § 132…
Majandusaasta aruanne on esitatud (esindusõiguslikud isikud on aruande digitaalallkirjastanud ja audiitori aruanne on lisatud, on täidetud kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek ja otsus), aga siis avastab raamatupidaja vea. Mida teha? Kas…
Üks puhkeaja liike on puhkus, mille andmist reguleerib töölepingu seadus. Me võime eristada põhipuhkust, lapsepuhkust (perepuhkus) ja tasustamata puhkust. Täiesti eraldi liik on õppepuhkus ja selle andmist reguleerib täiskasvanute koolituse…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes