TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Viimasel ajal puutuvad raamatupidajad tihti kokku sellise asjaõigusega nagu hoonestusõigus. Järgnevalt käsitleme hoonestusõiguse seadmise lepingu kajastamist raamatupidamisarvestuses konkreetse näite põhjal.
Arvestades seda, et Riigikogu võttis 22. mai istungil vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustub juba 2013. aasta 1. juulil (välja arvatud § 132…
Majandusaasta aruanne on esitatud (esindusõiguslikud isikud on aruande digitaalallkirjastanud ja audiitori aruanne on lisatud, on täidetud kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepanek ja otsus), aga siis avastab raamatupidaja vea. Mida teha? Kas…
Üks puhkeaja liike on puhkus, mille andmist reguleerib töölepingu seadus. Me võime eristada põhipuhkust, lapsepuhkust (perepuhkus) ja tasustamata puhkust. Täiesti eraldi liik on õppepuhkus ja selle andmist reguleerib täiskasvanute koolituse…
Maire Otsus-Carpenter,vandeaudiitor Artiklis mõeldakse sisuliste vigade all vigu, mis ei mõjuta üksnes tulude ja kulude esitust kasumiaruandes, vaid ka kasumi suurust. Sellised vead ei puuduta ainult kasumiaruannet, vaid ka teisi…
Ulvi Sloog,vandeaudiitor Korteriühistute raamatupidamist tuleb korraldada kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga (valik rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kasuks oleks korteriühistu jaoks ebamõistlik ja ka ebapraktiline), mille põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses ning mida…
Tatjana Kalin,jurist, PhD, Euroakadeemia dotsent Tänapäeval annab just korteriomanike loodud korteriühistu korterelamu haldamise vormina võimaluse tõhusalt majandada ehitiste ja maatüki mõttelisi osi ning esindada ühistu liikmete üldisi huve. Tähelepanu tuleb…
Toomas Villems, vandeaudiitor Taas on käes aeg, kus raamatupidamiskohustuslastel tuleb koostada ja vormistada majandusaasta aastaaruanne. Eeltoodu puudutab ilmselt enam-vähem ühel ajal valdavat osa raamatupidamiskohustuslasi, sest üldjuhul ühtivad Eestis registreeritud majandusüksuste…
Mati Nõmmiste, partner,Grant Thornton Rimess Baltic Kooskõlas raamatupidamise seadusega on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma finantaruandeid Euroopa Komisjoni vastu võetud rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistava…
Kaido Vetevoog,vandeaudiitor,Baker Tilly Baltics partner 2012. aasta alguses Riigi Teatajas avaldatud muudetud Raamatupidamise Toimkonna juhendid on kohustuslikud rakendamiseks raamatupidamisaruannete koostamisel nende aruandeperioodide kohta, mis algasid 1. jaanuaril 2013 või hiljem.…
Rait Kaarma,vandeadvokaat,Advokaadibüroo LAWIN Kuna dividendidelt tuleb maksta vähem makse kui palgatulult, siis on loomulik, et mitmed ettevõtjad, kes sisuliselt teevad oma äriühingus tööd või täidavad juhatuse liikme kohustusi, eelistavad palga…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes