TRK 1140x140 ee gif
Lühikokkuvõtted

Käibemaksuseaduse (edaspidi – KMS) muudatusi on 2014. aastal mitmeid, kusjuures osa muudatusi hakkas kehtima 1. jaanuaril 2014, suurem hulk muudatusi hakkas kehtima 1. märtsil 2014 ning elektrooniliste teenuste oluline muudatus…
Uue raamatupidamisdirektiivi (2013 / 34 / EL) vastuvõtmisega on lootus, et raamatupidamisarvestuse ja finantsaruandluse areng suurema läbipaistvuse ja võrreldavuse suunas jätkub ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtjate jaoks võetakse Euroopa…
Käes on aastaaruannete koostamise kõrgaeg ning jälle on põhjust meelde tuletada mõningaid majandusaasta aruande põhitõdesid. Aastaaruande koostamine ja esitamine on põhjalik ja aeganõudev protsess ning selle kõiki aspekte ei ole…
Mõnede ettevõtjate silmis on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi – MTA) tihti selline karistav organisatsioon, mis püüab iga hinna eest koguda riiklikke makse ja aktsiise ning rangelt karistada tõrksaid. Teised näevad…
Leppetrahvi kokkuleppe puhul on tööandjal lihtsam tekitatud kahju sisse nõuda.
Tulumaksuseadus (edaspidi − TuMS) tõi 2014. aastal äriühingutele kaasa hulga muudatusi, millest olulisimad puudutavad mitteresidendile makstava intressi maksustamist. Suuremaid muudatusi on oodata aga järgmisel aastal – 2015. aasta 1. jaanuarist…
Ettevõtte aastaaruande auditi üheks osaks on eelarvete ja nende täitmisega tutvumine. Audiitori küsimusele «Kas Teie ettevõte koostab eelarveid? Mis eesmärgil?» vastatakse sageli nõnda: «Koostab peaettevõte välismaal, meid pannakse fakti ette»…
Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.
Kuigi tulumaksuseadus (edaspidi − TuMS) ja käibemaksuseadus (edaspidi − KMS) on väga mahukad ja neile lisanduvad veel mõlemast seadusest tulenevad rakendusjuhised, on tegelik elu alati palju keerulisem ja nüansirikkam. Seetõttu…
Kuigi töösuhe nagu iga lepinguline suhe peab lisaks õigusaktidele toetuma ka mõistlikkuse ja hea usu põhimõtetele, on tööandja ja töötaja vahelised erimeelsused siiski paratamatud. Töösuhete pinnalt tekkinud lahkarvamusi lahendatakse töövaidluskomisjonis…
Töövõimetuslehtede elektroonilise edastamise teenus muudab hüvitise saamiseks vajaliku asjaajamise paberivabaks, muutes kogu protsessi kõigile osalistele lihtsamaks ning töövõimetushüvitiste laekumise töötajale kiiremaks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes