Lühikokkuvõtted

Paljud ettevõtted, kellel on majandusaastaks kalendriaasta, on juba alustanud inventeerimist. On välja kujunenud üldine arvamus, et inventuure tehakse üksnes ettevõtetes, kellel on palju varusid. Kuid peale varude inventuuri tehakse ja…
Raamatupidamise Toimkonna tegevus ei leia alati laia kõlapinda – enamasti meenub see, kui muudetakse või uuendatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (edaspidi – RTJ) või raamatupidajal tekib mõne juhendi puhul küsimusi. Neid…
Võimalike maksuriskide vältimiseks tuleb kõik töötajate koolitusega seonduv võimalikult detailselt ja arusaadavalt dokumenteerida.
Ühe ja sama tehingu kajastamine raamatupidamis- ning maksuarvestuses võib erineda olulisel määral.
Intrum Justitia hiljuti avalikustatud Euroopa maksetavade uuringu kohaselt jääb 2013. aastal Euroopas laekumata juba keskmiselt 3% kõigistvõlgnevustest.1 Paraku tähendab see, et laekumata nõuetega tuleb kokku puutuda enamikul ettevõtetel ja raamatupidajatel.
Töösuhete reguleerimiseks tuleb tööandjal selgitada, millised on just selles firmas vajalikud dokumendid. See sõltub organisatsiooni tegevusest, struktuurist, suurusest, organisatsiooni kultuurist jne, seadusandja on siin tööandjale andnud küllaltki vabad käed.
Ettevõtte kahjumi või pankrotiolukorra tekkimisel võib olla mitmeid põhjuseid – alates valesti hinnatud äririskist, juhtkonna ebakompetentsusest, väliskeskkonna muutustest kuni tahtliku pankroti põhjustamiseni välja. Üks selliseid, mis jääb nii kauaks, kui…
Alates 1. jaanuarist 2011 kehtib äriseadustiku (edaspidi – ÄS) regulatsioon, mis võimaldab asutada osaühingu (edaspidi – OÜ) ka ilma osakapitali sissemakseid tegemata.
Hoonestusõigus tekitab palju küsimusi nii kinnistuomanikele kui ka kinnistu hoonestajatele. Järgnevalt kirjeldatakse hoonestusõiguse nüansse, mis osalistes kõige rohkem kõhklusi tekitavad.
Septembrinumbris ilmuvas eelmises osas peatusime varaobjektide jaotumisel bilansikirjel “Raha”.
Juriidiliste isikute raamatupidamise õigsuse eest vastutab seaduse kohaselt juhatus. Praktikas on aga juhatuse teadmised raamatupidamisest sageli puudulikud, mistõttu on just raamatupidaja see, kelle ülesanne on tagada raamatupidamise korrektsus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes