gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Kui meil on võlgnevus firma A ees ning ta loovutab selle inkassofirmale sissenõudmiseks, kas me peame siis kinni maksma inkassofirma esitatud arve? Missugustel alustel esitavad nad arve? Millele on neil õigus ja millele ei ole?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult ÕB:

Kas on seaduslik korteriühistu üldkoosoleku otsus, et maja (90 korterit) juures tohib parkida ainult ühte autot korteri kohta (20 parkimiskohta, autosid on tegelikult rohkem) ning kasutusele võеtakse parkimiskaardid, millel on märgitud autonumber? Kui korteri omanikul on mitu autot, siis teist autot ei saa sinna parkida, isegi kui autot, mille kohta on väljastatud parkimiskaart, ajutiselt ei pargita oma parkimiskohale? Korteriühistu juhatus sõlmis parkimisfirmaga lepingu ja nüüd kirjutavad nad välja trahve autoomanikele, kellel ei ole parkimiskaarti, kuigi autoomanik on registreeritud sellele aadressile ja teine auto ei ole parkimiskaardiga auto kohale pargitud. Kuidas vaidlustada sellist trahvi?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Mis on tervisepäevad ja kuidas neid antakse või vormistatakse (kas need on kohustuslikud või mitte)? Kas nende eest makstakse töötajale ka tasu?

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Millisel moel on võimalik tagandada ametist korteriühistu juhatus (juhul kui korteriühistu liikmed leiavad, et ühistu juhatus ei tule temale pandud kohustustega toime)?
Vastab Tatjana Kalin, jurist, PhD, Emirlin Consult:

Tööandja tasub töötaja liikmemaksu, mis on seotud tööga. Näiteks raamatupidaja eest raamatupidajate ühingu liikmemaks, teadusasutuse teaduri liikmemaks vastava valdkonna ühingus, arstide liikmemaks arstide liidus jne. Alates 01.01.2012 tööga seotud tasemekoolitus ei ole erisoodustus, kas sama tõlgendust võib kasutada 2012 ka liikmemaksude tasumisel?

Vastab MTA spetsialist Regina:

On olemas kauba müüja, ostja ja vahendaja. Vahendaja tahab sõlmida lepingut protsenditasu saamiseks müüjalt ja ostjalt sooritatud tehingute pealt. Missugused dokumendid on vaja vormistada (leping, notar vms), kui vahendajaks on füüsiline või juriidiline isik?
Vastab jurist Emirlin Consult ÕB, PhD Tatjana Kalin:

Maja 25 korteri omanikel on autod, kusjuures mõnel on kaks autot. Kuid maja juures on ainult 17 parkimiskohta. Kas korteriühistu üldkoosolekul on õigus anda iga korteri kohta üks parkimiskoht?


Vastab jurist OÜ Emirlin Consult ÕB, PhD Tatjana Kalin:

Missuguse seadusega on reguleeritud häälte lugemine korteriühistu koosolekul? Kas ma sain õigesti aru, et kui 21 koosolekul osalejast hääletas teatud otsuse poolt 10 osalejat, vastu oli üheksa ning erapooletuks jäi kaks osalejat ja kuna otsus võetakse vastu häälteenamusega (21/2=10,5), siis antud juhul oleks otsus vastu võetud, kui otsuse poolt oleks hääletanud 11 inimest?

Vastab OÜ Emirlin Consult ÕB jurist, PhD Tatjana Kalin:

Töötaja oli tööle võetud 1,5 kuuks.Juhataja palus maksta välja töötasu ning kasutamata puhkusepäevad. Kas tõesti peab arvutama ka puhkusetasu?

Vastavad Exprt2Exprert spetsialistid:

Töötajal on eelmistest perioodidest kasutamata (ja aegumata) puhkust 20 päeva, lisaks on tal 2012 aasta eest saada 28 päeva puhkust. Kokku 48 päeva.
1) Kas 2012 puhkuste ajakavasse peab märkima kõik saadaolevad puhkuse päevad? 2) Kui ei pea ja märgitakse näiteks töötaja soovil 35 päeva, siis kas töötajal on õigus hiljem nõuda rohkem puhkust, kui ajakavas kirjas?

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes