gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Paar nädalat tagasi sõitis lumesahk minu pargitud autole sisse. Auto kuulub OÜ-le. Kindlustusfirma (If Kindlustus) saatis mulle kirja, et nemad hüvitavad remondi maksumuse (1378 eur) ilma KM-ta. Mina, kannatanu, pean aga ära maksma käibemaksuga arve. Samas kui uue seaduse järgi on firmal õigus tagasi saada ainult 10% KM-st. Minu küsimus - kes hüvitab ülejäänu 10%? Olen küsinud siit ja sealt, aga ühest vastust pole saanud.

Vastab Kalju Hanni, advokaat, Heringson GLO

Ettevõtte peamine tegevusala on mööbli tootmine. Meie klient, kes samuti tegeleb mööbli tootmisega, teostab osa oma tellimustest meie tootmises. Pakendit tarnib osaliselt seesama klient, osaliselt ostab meie ettevõtte. Kes on sel juhul vastutav pakendi arvestusepidamise ja aruandluse eest?

Vastab Indrek Kukk, advokaat, Heringson GLO:

Kuidas sõlmida lisatööde kokkulepped ja eelarve muudatused töövõtulepingus?

Vastab Aivar Pilv Advokaadibüroo advokaat Marko Pikani:

Kas juhatuse liikmel on õigus saada tasustatud puhkust?

Vastab Tanel Melk, partner/nõunik, Advokaadibüroo LMP:

Kas korterite aknaraamid on korteriühistu kaasomand või korteriomand?

Vastab Tatjana Kalin, jurist. Emirlin Consult:

Meie korteriühistus on selliseid korteriomanikke, kel on mitu autot ja mõned neist omanikest kuuluvad ka korteriühistu juhatusse. Parkimisplatsi maa ei kuulu korteriühistule. Kas üldkoosolek ja juhatus võivad kohustada mind parkima autot kindlaksmääratud kohale, mis mulle ei sobi, andes samal ajal paremad kohad korteriomanikele, kel on mitu autot? Kas ei ole rikutud minu kui korteriomaniku õigusi? Mida saab ette võtta, kui otsus ei tule koosolekul minu kasuks?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Ilusalongi võetakse tööle massööre. Kas oleks võimalik sõlmida nendega töövõtu- või käsunduslepingut? Töötajad saavad tasu vastavalt tehtud töö mahule (nt üks massaaž – 10 eurot). Massöörid ei ole FIE-d. Samas nende palk ei pruugi tulla 290 eurot kuus, mis on sotsiaalmaksu kuumäär ja ei tahaks nende eest 95,70 eurot sotsiaalmaksu maksta. Või ikkagi jääb ainult töölepingu võimalus?

Vastab Grete Lüüs, vanemjurist, Tanel Melk & Partners Law Firm:

Kas korteriühistu (edaspidi - KÜ) esimees võib võtta laenu KÜ kassast? Kui jah, siis kuidas tuleb see laen vormistada?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: «VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on p.2.9. tasutud ettemaks jääb Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa).» Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: "VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel jääb p.2.9. tasutud ettemaks Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa)." Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes