Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Ettevõtte peamine tegevusala on mööbli tootmine. Meie klient, kes samuti tegeleb mööbli tootmisega, teostab osa oma tellimustest meie tootmises. Pakendit tarnib osaliselt seesama klient, osaliselt ostab meie ettevõtte. Kes on sel juhul vastutav pakendi arvestusepidamise ja aruandluse eest?

Vastab Indrek Kukk, advokaat, Heringson GLO:

Kuidas sõlmida lisatööde kokkulepped ja eelarve muudatused töövõtulepingus?

Vastab Aivar Pilv Advokaadibüroo advokaat Marko Pikani:

Kas juhatuse liikmel on õigus saada tasustatud puhkust?

Vastab Tanel Melk, partner/nõunik, Advokaadibüroo LMP:

Kas korterite aknaraamid on korteriühistu kaasomand või korteriomand?

Vastab Tatjana Kalin, jurist. Emirlin Consult:

Meie korteriühistus on selliseid korteriomanikke, kel on mitu autot ja mõned neist omanikest kuuluvad ka korteriühistu juhatusse. Parkimisplatsi maa ei kuulu korteriühistule. Kas üldkoosolek ja juhatus võivad kohustada mind parkima autot kindlaksmääratud kohale, mis mulle ei sobi, andes samal ajal paremad kohad korteriomanikele, kel on mitu autot? Kas ei ole rikutud minu kui korteriomaniku õigusi? Mida saab ette võtta, kui otsus ei tule koosolekul minu kasuks?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Ilusalongi võetakse tööle massööre. Kas oleks võimalik sõlmida nendega töövõtu- või käsunduslepingut? Töötajad saavad tasu vastavalt tehtud töö mahule (nt üks massaaž – 10 eurot). Massöörid ei ole FIE-d. Samas nende palk ei pruugi tulla 290 eurot kuus, mis on sotsiaalmaksu kuumäär ja ei tahaks nende eest 95,70 eurot sotsiaalmaksu maksta. Või ikkagi jääb ainult töölepingu võimalus?

Vastab Grete Lüüs, vanemjurist, Tanel Melk & Partners Law Firm:

Kas korteriühistu (edaspidi - KÜ) esimees võib võtta laenu KÜ kassast? Kui jah, siis kuidas tuleb see laen vormistada?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: «VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel on p.2.9. tasutud ettemaks jääb Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa).» Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Üürnikust firma sõlmis ruumi kasutamise lepingu. Lepingus on selline punkt: "VI LEPINGU LÕPPEMINE 6.2. Üürnikul on õigus Leping üles öelda: 6.2.1. teatades sellest Üürileandjale kolm (3) kuud ette, Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel jääb p.2.9. tasutud ettemaks Üürileandjale (punktis 2.9 on märgitud ettemaksu summa)." Seega peab üürnik lepingu ülesütlemise soovist üürileandjale teatama kolm kuud ette. Aga kui üürnik ei saa oma soovist kolm kuud ette teatada, kas ta on kohustatud maksma üüri selle aja eest, mille võrra varem tahab ta lepingut lõpetada? Üürileandja õigustes ja kohustustes pole selle kohta midagi öeldud. Kas ei ole nii, et firma-üürileandja eksitab üürnikust firmat, kui ei ütle midagi selle kohta, et lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel tuleb tasuda üüri kolme kuu eest?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Meie korteriühistus on kaks korterit, kus elavad niinimetatud probleemsed elanikud, kes ei esita veemõõtjate näite ning ei lase oma korteritesse korteriühistu komisjoni liikmeid, kelle kohustuseks on veemõõtjate näitude kontrollimine (kuna elamus ei ühti elanike poolt esitatavad veetarbimist kajastavad andmed ja elamu üldine veekulu). Kui ühes nimetatud korteritest juhtus avarii, mille tulemusena uputati kaht alumist korrust, avasid probleemsete korterite omanikud lõpuks neile kuuluvate korterite uksed (mida nad tegid alles pärast seda, kui neile lubati välja kutsuda politsei ning murda korteriuksed maha), karjumise ning solvangute saatel. Milliseid mõjutusvahendeid võib korteriühistu nimetatud isikute suhtes rakendada? Tavaliste üürivõlglaste puhul on asi selge – korteriühistu juhatus võib pöörduda inkassoteenust osutavate firmade poole. Mida võib aga käesoleval juhul ette võtta?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, PhD, Emirlin Consult:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes