Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Üks meie ettevõtte töötaja viibis pikka aega haiguslehel. Tema eemaloleku ajaks võeti tööle teine inimene tähtajalise töölepinguga. Üsna pea selgus, et uus töötaja saab tööülesannetega paremini ja kiiremini hakkama kui endine. Muu hulgas osutus asendustöötaja ka kergemini õpetatavaks. Kas on võimalik lõpetada vana töötajaga tööleping, rikkumata tööseadusandlust (põhjus on ilmne – ühe ja sama töötasu eest teeb üks töötaja ränka tööd ja teine kipub looderdama)?

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Kuulsin, et korteriühistu kirjalikul hääletamisel on vajalik, et kõik korteriühistu liikmed võtaksid sellest osa, kuid seadusest vastavat sätet leida ei õnnestunud. Millises paragrahvis on juttu kirjalikust hääletamisest?

Vastab Larssen CS -i juriidiline konsultant Sofja Pevzner:

 

Töötaja asus tööle 1. septembril 2009. Aastal 2010 kasutas ta kogu oma 2010. aasta põhipuhkuse ära. 2011. aastal kasutas ta samuti kogu oma põhipuhkuse ära ning alates 10. septembrist lõpetas töölepingu. Kui töötaja ei kasutanud 2009. aasta puhkust 2010. aastal, kas võib seda lugeda aegunuks? Kavatsen nõuda enam saadud puhkusetasu tagasimaksmist. On see õige?

Vastab Larssen CS -i juriidiline konsultant Sofja Pevzner:

Meie osaühingu minimaalne põhikapital pärast eurole üleminekut on 2556 eurot. Vana põhikirja kohaselt vastasid iga 1000 krooni ühele häälele. Kas muudetud põhikirjas vastab üks hääl 1, 10 või 100 eurole?

Vastab Larssen CS -i juriidiline konsultant Sofja Pevzner:

Praegu ei ole Eestis vaja pidada tööraamatut. Kas ettevõtte juhataja saab keelduda märkimast tööraamatusse seda perioodi, mil töötaja selles ettevõttes töötas? Elus võib kõike juhtuda, näiteks kui ma soovin mujale, näiteks Leetu elama minna.

Vastavad Expert2Expert spetsialistid:

Töötaja ütles TL üles omal soovil, kas sellisel juhul on vaja vormistada TL lisa lepingu ülesütlemise kohta või mingit muud dokumenti? Või piisab sellest, kui juhatuse liige  viseerib töötaja avaldusel nõusoleku töölepingu lõpetamise kohta?

Vastab Sofja Pevzner, Larssen CS juriidiline konsultant:

Korteriühistu raamatupidaja ei tulnud oma tööga toime: raamatupidamise andmed ei lange kokku maksudeklaratsioonides näidatud andmetega, elanikud kurdavad, et arvetes esineb vigu. Raamatupidaja on töötanud kaks aastat töölepingu alusel. Kuidas teda õigesti vallandada, et mitte maksta kompensatsiooni, vaid pidada tema palgast kinni summa käestlastud raamatupidamise taastamiseks teise raamatupidaja poolt.

Vastavad Expert2Expert OÜ spetsialistid
Esitasin tööandjale lahkumisavalduse 12-ndal mail 2011 töölepingu seaduse § 91 lõike 3 alusel erakorraliselt ja päevapealt lahkumiseks alates 16. maist 2011. Põhjuseks püsiv, 60% tervisekahjustus. Esitasin lahkumisavalduse paberil. Kas ma võin ja kas sellel teol on ka juriidiline alus, kui ma esitan uue lahkumisavalduse e-kirjaga, et vabastada mind hoopis 14-ndast maist töölt sama paragrahvi alusel? 15-ndal mail peaksin jälle tööl olema 8.00-19.00. Tervis lihtsalt ei pea vastu sellisele koormusele. Andsin avalduse töölt lahkumiseks alates 16. maist 2011. Kas 16. mail pean veel tööl olema või ei pea enam olema?

Vastab Sirje Aava, Tööinspektor-jurist, Tööinspektsioon
Mais anti töötajale puhkust 2011. aasta eest. Maikuu TSD on esitatud, maksud on makstud. Kuid pärast puhkust ei tulnud töötaja tööle, tööandja lõpetas temaga töölepingu, kuna töötaja leidis uue töökoha. Raamatupidaja oli puhkusel. Kuidas saab nüüd töötajale enammakstud puhkusetasu kinni pidada?

Vastab Kadri Rebane, Deloitte Advisory
2010. aasta märkimisväärse kahjumi tõttu on kujunenud äärmiselt keeruline olukord. Aastal 2011 toimus omanike vahetus. Algas „uppuva laeva“ päästmise kampaania. Aastaaruande esitamiseni on jäänud vähe aega ning ma mõistan suurepäraselt, et register nõuab 2011. aasta vahearuannet. Vanade võlgade kustutamiseks on nii endised kui ka praegused omanikud  panustanud piisava summa sihtotstarbeliste intressita laenudesse. Omanikud võtsid vastu otsuse  firma vastu esitatud nõuetest loobumise kohta.

Küsimus: millistes dokumentides tuleb vormistada varem võetud krediidist loobumisega seotud toimingud? Mis võiks esile kutsuda kahtlusi registril või mis tahe on muul kontrollival poolel?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes