gif Company 930x140 ee

 

Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Meie korteriühistus on kaks korterit, kus elavad niinimetatud probleemsed elanikud, kes ei esita veemõõtjate näite ning ei lase oma korteritesse korteriühistu komisjoni liikmeid, kelle kohustuseks on veemõõtjate näitude kontrollimine (kuna elamus ei ühti elanike poolt esitatavad veetarbimist kajastavad andmed ja elamu üldine veekulu). Kui ühes nimetatud korteritest juhtus avarii, mille tulemusena uputati kaht alumist korrust, avasid probleemsete korterite omanikud lõpuks neile kuuluvate korterite uksed (mida nad tegid alles pärast seda, kui neile lubati välja kutsuda politsei ning murda korteriuksed maha), karjumise ning solvangute saatel. Milliseid mõjutusvahendeid võib korteriühistu nimetatud isikute suhtes rakendada? Tavaliste üürivõlglaste puhul on asi selge – korteriühistu juhatus võib pöörduda inkassoteenust osutavate firmade poole. Mida võib aga käesoleval juhul ette võtta?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, PhD, Emirlin Consult:

Kas selline tööleping, kus töötaja töötasuks on määratud 3,70 eurot tunnis, on korrektne? Töötaja töötab kuni 40 tundi nädalas ja tundide kokkuvõtted tehakse iga kuu lõpus. Arvestatakse ka töötajale tulumaksuvaba miinimumi. Praegu tuleb nii välja, et kui mõlemale poolele sobib, töötab töötaja mõnel kuul ainult kaks tundi ja mõnel kuul 40 tundi nädalas. Kas kõik on õige?

Vastab Liina Põldma, Tanel Melk & Partners Law Firm jurist:

Kas töölepingus on vaja märkida just brutotöötasu suurust? Kui see on tõepoolest nii, siis millises töölepingu seaduse paragrahvis saaksin leida vastavat nõuet?

Vastab Anastassia Stalmeister, Tanel Melk & Partners Law Firm vanemjurist:

Korteriomanik (OÜ) andis oma korteri üürile. KÜ esitatavatel arvetel olid märgitud nii üürnik (üürilepingu alusel), kui ka omanik. Üürnik ei tasunud KÜ-le arveid ning tekkis suur võlg. Pärast üürilepingu lõpetamist müüs omanik korteri teisele firmale. Kas eelmise omaniku/üürniku võlg läheb üle uuele korteriomanikule? Kellelt peab KÜ nõudma kommunaal- ja majandamiskulude eest esitatud arvete tasumist?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Ettevõte tegutseb 2011. aasta novembrist, osa töötajaid asus tööle kohe novembris, osa 2012. aasta jooksul. Juulis võtsid nad kõik 14 päeva puhkust. Nüüd nad nõuavad, et enne aasta lõppu peavad nad saama ülejäänud kasutamata jäänud puhkusepäevad. Mina ei saa aru, missugused puhkusepäevad neil on veel saamata ja kas tööandja peab võimaldama neile need päevad ning kuidas jääb puhkusega järgmisel aastal. Järgmisest aastast on ettevõttes kollektiivpuhkus juulis.

Vastab Anastassia Stalmeister, Tanel Melk & Partners Law Firm vanemjurist:

Äriseadustiku § 434 lg 2 kohaselt toimub äriühingu jagunemise protsess, mistõttu see äriühing, mida jagatakse, kustutakse registrist ja kogu selle äriühingu vara antakse üle teistele äriühingutele. Kas on vaja teha likvideerimis- ja lõppbilanssi (RTJ 13) seoses jagatava äriühinguga või piisab tavapärasest bilansist, näiteks 31.12.12 seisuga?

Vastab Liina Männasalu, advokaat, Advokaadibüroo Hansa Law Offices

Aiandusühingul on Eesti Energiaga sõlmitud elektritarbimise leping. Ühingu siseselt maksab iga krundi omanik ise ühingule tarbitud elektri eest oma arvesti alusel. Eesti Energiale maksab aiandusühing. Üks aiandusühingu liikmetest keeldus tasumast aastast liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud suuruses. Üldkoosolek võttis vastu otsuse tal elekter välja lülitada. Kas aiandusühingul on õigus seda teha? Kõnealune aiandusühingu liige väidab, et ei ole. Aga teda varustab ju elektriga aiandusühing, mitte Eesti Energia.

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

2013. aasta sügisel lähen vanaduspensionile. Minu kohale juba leiti potentsiaalne uus töötaja, kuid pensionile minnes tahan jääda oma töökohale ja saada töötasu (saada töötavaks pensionäriks). Kas mul on õigus jääda oma töökohale pärast pensionileminekut? Kas tööandja saab mind vallandada, tuues põhjuseks, et olen jõudnud pensionikka ja olen kohustatud töökohta vahetama?

Vastab Sofja Larssen, juriidiline konsultant, Larssen CS:

Meil on korteriühistus järgmine olukord: 2011. aasta detsembris suri üks korteriomanik. Pärijad ei võtnud pärandit vastu ettenähtud kolme kuu jooksul ning 2012. aasta märtsis (alates 1.03) läks korter kohalikule omavalitsusele. Aga mida tuleb teha kolme kuu jooksul (detsember-märts) kogunenud kommunaalmaksete võlaga? Kellelt peaks võlga nõudma ning kuidas tuleb seda raamatupidamises kajastada?
Vastasid vandeadvokaat Siiri Malmberg ja maksukonsultant Kaja Tamm, Hansa Law Offices:

Kas parkimiskaarti omav puudega inimene võib parkida oma auto kõrvalmaja juures, kui seal on märk, et parkida tohivad ainult selle maja elanikud?

Vastab Tatjana Kalin, jurist, Emirlin Consult:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes