TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Õigus

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Vabariigi Valitsuse 11.06.09 määruses nr 91 on öeldud, et keskmise kalendripäevatasu arvutamisel puhkusetasu maksmisel kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei makstud töötasu tööst keeldumise tõttu. TLS-i § 19 punkti 6 järgi on töötajal õigus keelduda tööst, kui tal on muu ... seaduses ettenähtud põhjus. Kas see muu seaduses ette nähtud põhjus võib olla ka TLS-i § 37 alusel tööst keeldumine võrdeliselt töötasu vähendamisega.
Ühesõnaga, kas puhkusetasu arvutamisel võib kalendripäevade arvust lahutada maha ka need päevad, kui TLS-i § 37 alusel seoses töötasu vähendamisega töötaja keeldus tööst võrdeliselt tööasu vähendamisega, oli kodus ja töötasu ei saanud.

Lugupidamisega
Tiina

Vabariigi Valitsuse 11.06.09 mддruses nr 91 on цeldud, et keskmise kalendripдevatasu arvutamisel puhkusetasu maksmisel kalendripдevade arvu vдhendatakse nende kalendripдevade vхrra, millal tццtajale ei makstud tццtasu tццst keeldumise tхttu. TLS-i § 19 punkti 6 jдrgi on tццtajal хigus keelduda tццst, kui tal on muu ... seaduses ettenдhtud pхhjus. Kas see muu seaduses ette nдhtud pхhjus vхib olla ka TLS-i § 37 alusel tццst keeldumine vхrdeliselt tццtasu vдhendamisega.
Ьhesхnaga, kas puhkusetasu arvutamisel vхib kalendripдevade arvust lahutada maha ka need pдevad, kui TLS-i § 37 alusel seoses tццtasu vдhendamisega tццtaja keeldus tццst vхrdeliselt tццasu vдhendamisega, oli kodus ja tццtasu ei saanud?

Firmaomanik on otsustanud alustada likvideerimisprotsessi, kuna asjade seis on halb , ja talle teeb muret „garantiiaeg“ , nagu ta ise ütleb.
Mina tean, kuidas koostada likvideerimisbilanssi, kuid firmal on kaelas liisingud. Võlgasid ei ole, on vaid nõuded tellijaile. Andke nõu, mida teha, kui :
1.omanik loobub nendest,
2.kõik liisingud lähevad üle talle.
Töötajale teatati koondamisest kuu aega ette 22.09.2009. Töötaja helistas 06.10.2009 ja teatas, et ta on haiguslehel. Millist päeva lugeda koondamise (vallandamise) päevaks?
Kas võib tööandja algatusel vallandada raseda naise katseajal?

Me koondame töötaja, teatame talle sellest 14 päeva ette ja maksame 1 kuu hüvitise. Küsimus: millisele töölepingu seaduse paragrahvile peame viitama, kui vormistame töölepingu ülesütlemise ja sellekohase käskkirja?
Täname.

Tere päevast!
Aidake orienteeruda järgmises situatsioonis.
Korteriühistus kinnitati maikuus majandustegevuse  plaan, mis kätkeb ka töötaja palka; nüüd on juhatus otsustanud töötaja koondada ja tema asemele palgata teenindusfirma, mis läheb 200 krooni kuus töötajast vähem maksma. Töötaja on töötanud KÜ-s  alates 1.12.99. a. , puhkusel oli ta viimati 2003. aastal. Koondamisel tuleb talle maksta hüvitist ühe kuu palga ulatuses ja kasutamata puhkuse hüvitist nelja kuu eest; sellega seoses väljub juhatus eelarve piirest.
Kas KÜ juhatusel on õigus üldkoosoleku otsuseta töötajat koondada?
Kuidas Töölepingus vormistada töötaja materiaalne vastutus, et oleks reaalselt võimalik nõuda hüvitist kahju tekitamise korral?

Töötajaga on sõlmitud tööleping juhi ametikohale. Alates 01.05.09 saab töötajast juhatuse liige, juhi ametikohale  asub teine töötaja .

Kuidas muutusi õigesti kajastada käskkirjas ja vormistada lepingut? Endise juhiga sõlmitud töölepingut ei ole soovitatav täielikult lõpetada.

Tänan.

Tere!
Sain hiljuti teada, et firma, kellel on võlgnik, võib taotleda kohtus kiirmenetlust ja võla sissenõudmise otsuse tegemist. Kas te saaksite öelda, kuhu on vaja esitada avaldus ja millise näidise järgi (justiitsministeeriumi saidil  ei õnnestunud dokumendi šablooni leida)?
Tänan!
Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes