20.02.2020 Neljapäev

Välismaalt saadud tulu maksustamisest Esile tõstetud

Venemaa kirjastuselt (juriidiline isik) on saadud honorar. Kuidas seda maksustatakse Eestis? Tulu saaja on füüsiline isik – Eesti resident, kogu töö oli tehtud Eestis ja elektrooniliselt edastatud kirjastusele.

Epp Lumiste, vandeadvokaat, Advokaadibüroo ALTERNA
Epp Lumiste, vandeadvokaat, Advokaadibüroo ALTERNA Foto: Erakogu

Vastab Epp Lumiste, vandeadvokaat, Advokaadibüroo ALTERNA

Esitatud küsimusele vastamine tegelikkuses eeldab palju täpsemaid andmeid. Küsimusest ei selgu mitmed olulised asjaolud: nt kas tegemist oli uue teosega, kas välisriigis on mingid maksud tasutud/deklareeritud jne.

Üldiselt on vastuse järgmine. 

Tulumaksuseaduse (edaspidi ka TuMS) alusel on füüsiline isik resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Füüsiline isik maksab tulumaksu füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulult (TuMS § 12 lg 1).

Tulumaksu tuleb tasuda nii palgatulult, ettevõtlustulult, kasu vara võõrandamiselt ja litsentsitasudelt (ja veel teistelt tululiikidelt).

Kui Eesti resident müüs enda tehtud teose ja sai selle eest raha, siis on võimalik, et tegemist on litsentsitasu saamisega.

Tulumaksuseaduse § 16 lõike 2 kohaselt maksustatakse tulumaksuga tasu kirjandus-, kunsti- või teadusteoste (sealhulgas kino- või videofilmi, raadio- või telesaate salvestise või arvutiprogrammi) autoriõiguse, patendi, kaubamärgi, tööstusdisainilahenduse või kasuliku mudeli, plaanide, salajaste valemite või protsesside kasutada andmise või nende kasutamise õiguse võõrandamise eest (edaspidi litsentsitasu).

Tulumaksuseaduse § 16 lõikes 2 nimetatud litsentsitasu maksustatakse brutopõhimõttel, mis tähendab, et kulusid ei saa tulust maha arvata.

Kui tegemist on uue teosega, mis on loodud nt töövõtulepingu alusel, ja teose autor ei ole registreeritud FIE-na, siis maksustatakse uue teose loomise eest saadud tasu brutotuluna kui võlaõigusliku töövõtulepingu alusel saadud tasu (TuMS § 13 lg 11).

Välisriigi tulud deklareeritakse tuludeklaratsiooni lisalehel « Välismaal saadud tulu ».

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes