TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Eesti firma (VAT) saab Itaalia tarnijalt  (VAT)  EXW  kaupa, toimetab  kauba Hollandisse  ja ekspordib selle Hollandist kolmandasse riiki.

Itaalia tarnija kajastas tehingu ühendusesisese käibena. Samas Eestisse  kaup ei tulnud, mistõttu Eesti firma ühendusesisest soetamist ei deklareerinud.

Maksu – ja Tolliameti  andmebaasis on Eesti firmal  kauba ühendusesisene  soetus.
Kuidas sellisel juhul deklareerida soetust?

 

Firmal on sõiduauto, mille ta kavatseb rentida juhatuse liikmele – firma osanikule – 4000 krooni eest kuus. Kas sellise lepingu sõlmimine on õiguspärane ja millised maksud , peale käibemaksu , võivad tekkida, ning kas ei teki suhteid seotud isikutega?

 

Palun aidake selgitada puhkuse ümberarvestust järgmise näite varal.

Töötaja tööaasta algas 14. aprillil 2008. aastal ja lõppes 13. aprillil 2009. aastal.

Ajavahemiku  aprill – juuni 2009 eest  pälvis ta:
28:12x3=7 päeva puhkust .
Ajavahemiku juuli – detsember 2009  eest pälvis ta 14 päeva puhkust (28 päeva: 12x6=14 päeva).
7 päeva +14 päeva= 21 PÄEVA , MIS OLID TÖÖTAJALE ETTE NÄHTUD 2009.AASTAL,  aga tema kasutas ära 28 päeva.

Kas see tähendab , et 2010. aastal on selle töötaja puhkus seitsme päeva võrra lühem ja on tavalise 28 päeva asemel 21 päeva?
Kas selle töötaja puhkus on õigesti arvutatud? 

Mitteresidendist firma esitab meile arveid kaubamärgi kasutamise eest. Kuid nii see firma kui ka meie ettevõte kuulume 100% kolmandale firmale. Kas sellisel juhul on vaja maksta tulumaksu?

Eesti firma müüb oma kaupa Tallinnas asuvast vabalaost Euroopa firmale, mis veab kohe kauba Venemaale (VAT on mõlemal). Millisele direktiivi paragrahvile on vaja arvel viidata? Euroopa firma esitab ekspordidokumendid. Missugune käive see on? Millisel KMD real peab Eesti firma seda käivet deklareerima?

Eesti firma müüb kaupa Euroopa firmale (VAT on mõlemal) vabalaos,  arvel on viide käibemaksuseadusele § 15 p 3 ja direktiivile 2006/112 . Nädala jooksul toimub väljavedu EL-ist , Euroopa firma esitab kõik  ekspordiks vajalikud dokumendid. Millisel käibemaksu deklaratsiooni (KMD) real peab Eesti firma deklareerima käivet?

Firmal on maksuvõlgnevus ja maksuamet arestis ettevõtte arved. Kummatigi jätkub firma tegevus, esitatakse deklaratsioone.
2009. aasta augustikuu arvetes avastati viga: müüdi transpordivahend eraisikule ja arvel oli eraldi välja toodud käibemaks. Augustikuu deklaratsioonis oli see tehing kajastatud ja maks selle eest makstud. Kuidas talitada?  Selle aja jooksul , mil arve on arestitud, oli olukordi, kui tuli teha muudatusi deklaratsioonides (summa vähenes), kuid  tegelikult võlasumma ei muutunud -  ilmselt blokeeris maksuamet  koos arve arestimisega  ka igasugused katsed teha muudatusi deklaratsioonides. Ülemakstud maksusumma ei ole väike, ei tahaks seda kaotada.

Ütelge, palun,  millised maksud võivad tekkida , kui aruande mitteõigeaegse esitamise eest määrati firmale trahv ja omanik maksis trahvisumma firma arvelt.
Mina saan asjast aru nii, et vastavalt tulumaksuseadusele  maksustatakse see trahvimakse tulumaksuga. Kas sellises situatsioonis ei teki pigem erisoodustus, kuna aruande õigeaegne esitamine on omaniku kohustus?

Mina olen omanik, juhatuse liige ja ainus töötaja väikefirmas, osutan raamatupidamisteenuseid korteriühistule. Kas ma võin rentida enda juures 9 m2  kolmetoalisest korterist ja hüvitada need kulud firma arvelt , samuti hüvitada 50% Interneti- ja elektriarveid ilma maksuriskideta firmale?
Selliste hüvitiste saamisel ei teki füüsilisel isikul maksuriske (tulumaksuseaduse §12 lg 3).

Kas ma saan asjast õigesti aru?

Mul on kaks küsimust.

1.    Kui töötaja on haiguslehel kaks kuud või isegi kauem, kas tööandja  peab siis selle töötaja eest maksma sotsiaalmaksu?
2.    Esimesest kuupäevast viidi töötaja alaliselt üle lühendatud (kuuetunnisele)  tööpäevale. Varem  töötas ta täiskoormusega 8 tundi päevas.

Pärast üleviimist on tema töötasu 3510 krooni kuus. Kuidas tuleb sellisel juhul maksta sotsiaalmaksu? Kas 1436 krooni või 3510 kroonilt?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes