gif Company 930x140 ee

 

Õigus

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Mart Jüssi sõnul olid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muudatused kooskõlas keskkonnaseadustiku uuendamise üldiste põhimõtetega, et vähendada konkreetseid ajalisi tärmineid ja suurendada otsustaja kaalutlus- ja isemõtlemisõigust.
Mullu kevadel alguse saanud viinatootjate mahukas maksupettuse süüasi tõi teisipäeval Harju maakohtus kinnitatud karistusleppega kriminaalkaristused kuuele inimesele, muuhulgas jäid kohtualused süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja jäid ilma miljonite kroonide väärtuses…
Kahes alama astme kohtus inimelu nõudnud tööõnnetuse eest karistada saanud kunagise Zum-Zum kohviku eksjuhi Erliko Parisalu süüdimõistmine jääb lõplikult jõusse, kuna riigikohus ei võtnud esmaspäeval tema kaitsja kassatsioonkaebust menetlusse.
Ligi 11 aastat tagasi alanud riigi firma Eesti Kütuse pankrotimenetluses sai valmis lõpparuanne.
Hiljutine eluline kaasus ning avalikkuse seas levivad jutud nn „pankrotimeistritest“ paneb küsima, kas investoril on mõistlik oodata õigete andmete saamiseks efektiivset kaitset seaduselt või on soovitav lisaks sellele tagada oma…
Eesti Pank trahvis Eesti euromünte valesti käidelnud ettevõtteid Double Trade OÜ ja Näpi Invest OÜ kokku 18.588 krooniga.
Tallinna halduskohus tegi esmaspäeval otsuse maksu- ja tolliameti ning ehitusmaterjalide müüja OÜ Ehitus Service vaidluses, jättes firma kaebuse rahuldamata ja menetluskulud kaebuse esitaja kanda.
Põhimõtteliselt ei peaks advokaadiabi ostmine erinema juuksuri juures käimisest või arhitekti käest maja projekti tellimisest. Ometi suhtuvad paljud kliendid ja ka advokaadid professionaalse õigusteenuse ostmisse ja osutamisse siiski teistmoodi kui…
Allpool toome välja mõned asjaolud, mida lepingute sõlmimisel tuleks silmas pidada. Nende asjaolude teadmine peaks olema kasulik ka juriidilist ettevalmistust mitteomavatele isikutele, kes pidevalt lepingute sõlmimisega kokku puutuvad. 
Kinnisasja reaalosadeks jagamine võib nii mõnelegi omanikule üllatusena takerduda seoses hüpoteegipidaja vastuseisuga jagamisele. Olukord on seda keerulisem, kui tegemist on kaasomandis oleva kinnistuga, kus kaasomanikele kuuluvad mõttelised osad on koormatud…
Riigiprokuratuuri andmetel korraldasid konkurentsiameti töötajad kolmapäeval läbiotsimisi seoses uurimisega, mis puudutab piima hiljutise hinnatõusu tagamaade uurimiseks algatatud kriminaalmenetlust.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes