Õigus

Prokuratuur käivitas eelmisel nädalal piima hiljutise hinnatõusu tagamaade uurimiseks kriminaalmenetluse.
Harju maakohus mõistis reedel süüdi valmisfirmade müügiga tegelenud grupi ärimehi ja nendega seotud ettevõtted, kes süüdistuse järgi kujundasid kartellileppega teenuse hinda.
Riigikohtu nõunike hinnangul on praegune valimiskorraldus optimaalne ja põhiseaduse muutmine valimiste toimumisaegade muutmiseks ei ole põhjendatud.
Hedi Wahtramäe, maksuosakonna vanem juhtivkonsultant Ernst & Young Baltic AS Tähelepanu väärivad riigikohtu lahendid maksuasjades alati, kuna annavad muuhulgas selgemaid tõlgendusi ja täpsemaid selgitusi seaduse sätete rakendamiseks. Riigikohtu halduskolleegium tegi…
Heategevusliku ühisprojekti "Hea nõu lastega peredele" raames saavad huvilised ka Pärnus advokaatidelt pereõiguse vallas tasuta juriidilist nõu.
Valmisfirmasid müünud ettevõtete ja nendega seotud isikute kartellisüüdistuse kohtuprotsess jõudis esmaspäeval Harju maakohtus kohtuvaidlusteni, mille käigus nõudis prokurör kohtualustele rahalisi karistusi.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul läks Justiitsministeeriumi koostatud seaduseelnõust välja punkt, mis oleks kaotanud advokaatide reklaamipiirangud.
Riigikohus võttis kolmapäeval menetlusse omastamises esimese astme kohtus süüdi jäänud, kuid ringkonnakohtus õiguse saanud humanitaarinstituudi endise raamatupidaja Evelin Habichti kaasuse.
Õiguskantsler Indrek Teder ei alustanud menetlust Tallinna müügimaksu õiguspärasuse ja ja põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks, kuna leiab, et maksumaksjal on efektiivsem kaitsta oma õigusi kohtumenetluses.
Täiendava päevakorrapunktina kiitis valitsus heaks ja saadab parlamendile arutamiseks kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on kaitseväe õppeasutuste ühendamine üheks kaitseväe struktuuriüksuseks.
Valitsus kiitis täna heaks ja saatis Riigikogule "Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse" eelnõu.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes