TRK 1140x140 ee gif
Õigus

Riigikohus võttis kolmapäeval menetlusse omastamises esimese astme kohtus süüdi jäänud, kuid ringkonnakohtus õiguse saanud humanitaarinstituudi endise raamatupidaja Evelin Habichti kaasuse.
Õiguskantsler Indrek Teder ei alustanud menetlust Tallinna müügimaksu õiguspärasuse ja ja põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks, kuna leiab, et maksumaksjal on efektiivsem kaitsta oma õigusi kohtumenetluses.
Täiendava päevakorrapunktina kiitis valitsus heaks ja saadab parlamendile arutamiseks kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on kaitseväe õppeasutuste ühendamine üheks kaitseväe struktuuriüksuseks.
Valitsus kiitis täna heaks ja saatis Riigikogule "Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustusseaduse muutmise seaduse" eelnõu.
Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 16. novembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE), millega kaasnevad mõjud ettevõtluskeskkonnale, ettevõtete tegevusele, riigiasutuste töökorraldusele ja avaliku…
Riigikogu võttis vastu neli seadust:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes