Õigus

Advokatuuri aastakokkuvõtte kohaselt laekus riigi õigusabi (RÕA) osutamiseks 2010. aastal kokku 17 789 tellimust. Tellimustest 77 protsenti puudutas määratud kaitset kriminaalmenetluses ning 20 protsenti esindamist tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus,…
Merilin Valdmaa vandeadvokaat Advokaadibüroo Aivar Pilv Kuna kohtumenetlus on kallis, aeganõudev ning tihtipeale üllatusliku lahendiga, tasuks enne kohtusse pöördumist proovida lahendada vaidlusküsimus poolte kokkuleppel ehk kompromissiga.
Harju maakohus hakkab Tartu tänavate hooldustööde hankel väidetavalt kartellileppe sõlminud AS-i Cleanaway ning Tänavapuhastuse AS-i juhte süüasja arutama tänavu suve hakul.
Riigikohtu esimees Märt Rask peab kohtusse pöördumist liiga keeruliseks, mille üheks põhjuseks on kõrged riigilõivud.
Andmekaitse inspektsiooni (AKI) ja mobiilsideoperaatori AS EMT vahel on AKI teatel viimasel ajal toimunud neli kohtuvaidlust, mis puudutavad AS Krediidiinfo maksehäireregistris eraisikutest võlgnike andmete avaldamist.
Justiitsministeerium saatis huvirühmadele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks intellektuaalse omandiga seotud õigusaktide ühtlustamise ning lihtsustamise vajalikkust ja võimalikkust käsitleva analüüsi.
Tartu maakohtu Jõgeva kohtumajas algab neljapäeval protsess mehe üle, kes uurimisandmetel oli vastutav oma alluva surmaga lõppenud tööõnnetuse eest.
Õiguskantsler Indrek Teder lubab oma 2010. aasta tegevuste ülevaates, et lisaks senikäsitletud universaalteenustele võetakse 2011. aastal vaatluse alla ka elektri valdkond.
1. jaanuaril 2011 jõustub ligi 1000 seaduse ja üleriigilise määruse uute muudatustega tervikteksti, sealhulgas ligi 300 seaduse tervikteksti. Suur osa aastavahetusel jõustuvatest muudatustest on seotud ühisraha euro kasutuselevõtuga Eestis, kuid…
Olesja Timofejeva, auditi konsultant Donoway Assurance Member Crowe Horwath International Rendilepingute klassifitseerimine on tihtipeale keeruline ülesanne isegi kogemustega raamatupidajatele, sest mõnedel juhtudel on piir kapitali- ja kasutusrendi vahel küllaltki ähmane,…
Reaktsioonina nii mõnelegi pensionifondile valusaid tagajärgi põhjustanud finantskriisile, on Rahandusministeeriumi eestvedamisel valminud kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi Eelnõu), millega muuhulgas kavatsetakse täiendada konservatiivsete kohustuslike pensionifondide…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes