Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Õigus

Täna avati justiitsministeeriumi ja juristide liidu koostöös loodud tasuta õigusabiportaal, mille eesmärgiks on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele.
5. aprillil 2011.a jõustub seadusemuudatus, mis parandab kõigi füüsilisest isikust käendajate olukorda, nähes ette, et neid kõiki loetakse käenduse mõttes tarbijaks ja käendust tarbijakäenduseks. Võlaõigusseaduses sätestatakse sõnaselgelt, et igasugune füüsilise…
Konkurentsiamet võttis AS-i Tallinna Vesi hinnatõusutaotluse pärast korduvat ettevõttepoolset paranduste tegemist menetlusse.
Õiguskantsler kontrollis kiirlaenufirma Folkia avalduse alusel tarbijakrediidi intressile ülempiiri seadvate tsiviilseadustiku üldosa sätete vastavust põhiseadusele ja hindab, et need sätted riivavad ülamääraselt kiirlaene pakkuvate ettevõtjate põhiõigusi.
Pankrotimenetluses rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel kas võlgniku vara võõrandamise või võlgniku ettevõtte tervendamise kaudu. Võlgniku vara võõrandamisel on müügi läbiviimine pankrotihalduri ülesandeks, kes peab korraldama vara müügi võlausaldajatele…
Eesti kindlustusseltside liit loob Eesti esimese finantssektori lepitusvõimaluse, asutades kindlutusvaidluste lahendamiseks lepitusorgani.
Kahes esimeses kohtuastmes süüdi jäänud Liviko kartellileppe osalistele määratud karistused veel ei jõustu, kuna riigikohus otsustas võtta esmaspäeval süüasja menetlusse.
Möödunud aastal tegi kaubandus-tööstuskoja arbitraaюikohus otsuse 18 eelmisel või üle-eelmisel aastal menetlusse võetud vaidluses.
Advokatuuri aastakokkuvõtte kohaselt laekus riigi õigusabi (RÕA) osutamiseks 2010. aastal kokku 17 789 tellimust. Tellimustest 77 protsenti puudutas määratud kaitset kriminaalmenetluses ning 20 protsenti esindamist tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus,…
Merilin Valdmaa vandeadvokaat Advokaadibüroo Aivar Pilv Kuna kohtumenetlus on kallis, aeganõudev ning tihtipeale üllatusliku lahendiga, tasuks enne kohtusse pöördumist proovida lahendada vaidlusküsimus poolte kokkuleppel ehk kompromissiga.
Harju maakohus hakkab Tartu tänavate hooldustööde hankel väidetavalt kartellileppe sõlminud AS-i Cleanaway ning Tänavapuhastuse AS-i juhte süüasja arutama tänavu suve hakul.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes