gif Company 930x140 ee

 

04.02.2019 Esmaspäev

Töövõtu-, käsundus- või tööleping: eelised ja puudused

Anne-Jana Prantsuzova, jurist, Donoway Eesti
Anne-Jana Prantsuzova, jurist, Donoway Eesti Crowe DNW

Ettevõtte juhtkonnal tekib tihti küsimus, milline leping on otstarbekam töövõtjaga sõlmida, kui plaanis on kas ühekordne projekt või ajutised või hooajalised tööd. Mõnikord ei pöörata piisavalt tähelepanu töö sisu ja lepingu vormi kokkusobimatusele, mis võib pärast tööde valmimist põhjustada vaidlusi tööandja ja töövõtja vahel või vigu maksude deklareerimisel.

Töölepingu erisused

Töölepingu seaduse (edaspidi – TLS) § 1 lg 1 kohaselt teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) töölepingu alusel tööd, alludes tööandja juhtimisele ja kontrollile.

TLS i § 33 lg 1 järgi maksab tööandja töötajale töötasu kord kuus, kuid poolte kokkuleppel võib tasu maksmiseks määrata ka lühema tähtaja. Seega on tööleping igal juhul tasuline. Käsundus- ja töövõtulepingu puhul selline kohustus puudub. Võlaõigusseaduse (edaspidi – VÕS) § 637 lg 3 järgi muutub töövõtja tasunõue sis

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes