TRK 1140x140 ee gif
Õigus

Ettevõtte juhtkonnal tekib tihti küsimus, milline leping on otstarbekam töövõtjaga sõlmida, kui plaanis on kas ühekordne projekt või ajutised või hooajalised tööd. Mõnikord ei pöörata piisavalt tähelepanu töö sisu ja lepingu vormi kokkusobimatusele, mis võib pärast tööde valmimist põhjustada vaidlusi tööandja ja töövõtja vahel või vigu maksude deklareerimisel.

Grant Thornton Balticu maksunõustamise valdkonna juht Kristjan Järve kirjutab Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohtu otsusest, millega tunnistati rahvusvaheliste maksulepingute soodustingimuste ülimuslikkuse mittekehtivus kohaliku tulumaksuseaduse piirangute suhtes kooskõlas olevaks Saksamaa põhiseadusega.

Eesti Maksumaksjate Liit tõi oma kodulehel välja huvitavamad viimase aja Riigikohtu lahendid.

Kui pärast päritud vara maksustamise korda oluliselt muutnud Riigikohtu otsust nr 3-3-1-97-13 oli Maksu- ja Tolliameti seisukoht, et otsus ei muuda omandireformi käigus tagastatud maa maksustamist üldse, siis hiljuti on arvamust muudetud. Omandireformi käigus tagastatud maa müügil ei teki tulumaksukohustust sõltumata sellest, kas võõrandaja on isik, kellele maa tagastati, või on tema pärija.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes