Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toob välja, et inimeste töösuhted on muutunud üha paindlikumaks ning üks võimalus selleks võib olla käsundusleping, ent koda hoiatab, et lisaks võimalustele võivad sellega kaasneda ohud.

Mida aeg edasi, seda paindlikumaks on muutunud inimeste töösuhted ja üsna palju on inimesi, kes ei tööta klassikaliselt oma töökohal esmaspäevast reedeni, kaheksast viieni. Üks paindlike töösuhete võimaldaja võib olla käsundusleping, ent lisaks võimalustele võivad sellega kaasneda ohud – ja mitte ainult töötaja jaoks. Selgitab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist Kaspar Keerup.

Esmaspäev, 30 August 2021 14:08

Käsundusleping ja palgaleht

Kas käsunduslepingu puhul peab väljastama palgalehe? 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 13 Mai 2021 16:10

Juhatuse liikme töö ja tasu

Kas sellisel juhul, kui tegevjuhil on sõlmitud juhatuse liikme leping kahes ettevõttes, võib üks neist lepingutest olla tasuta ehk siis juhatuse liikmele tema tööülesannete täitmise eest tasu ei maksta?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 20 Oktoober 2020 10:50

Näidis: käsundusleping füüsilise isikuga

Teatud juhtudel võib firmal olla vajalik mingite ühekordsete teenuste osutamiseks (näiteks loengu pidamiseks) sõlmida käsundusleping. Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 619 on tegemist käsunduslepinguga, kui üks isik (käsundisaaja) kohustub osutama teisele isikule (käsundiandjale) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksab selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud.