Lühikokkuvõtted

Hiljuti võeti vastu töölepingu seaduse muutmise seadus, mille tulemusena muu hulgas saavad tööandjad sõlmida järjestikuseid lühiajalisi töölepinguid töötuna arvel olevate isikutega ning osadele töötajatele muutub paindlikumaks valveaja ja tööaja korraldus.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 09 Jaanuar 2023 08:51

Töölepingu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2022

Töölepingu seaduse muudatused on järgmised.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikogus läbis kolmanda lugemise valitsuse algatatud töölepingu seaduse muudatus, mille kohaselt saavad tööandjad võimaluse sõlmida töötutega senisest enam lühiajalisi töölepinguid, mis tagavad töötegijaile töövõtu- ja käsunduslepingutest suurema kaitse.