Lühikokkuvõtted
Teisipäev, 28 Detsember 2021 12:54

Kehtiva töölepingu seaduse kaitseks

Töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009 ning sellest ajast on seaduses tehtud mitmesuguseid muudatusi. Sellele vaatamata kostab ikka ja jälle nurinat, et seadus ei ole piisavalt paindlik ja takistab mõistlike kokkulepete sõlmimist või on loonud suisa takistusi, mis paneb pooled valima töölepingu asemel muu võlaõigusliku kokkuleppe, eelkõige töövõtu- või käsunduslepingu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 16 Detsember 2021 08:19

Tööõigus peab muutuma paindlikumaks

Koroonapandeemia üks õppetunde on olnud see, et töö saab efektiivselt tehtud ka tunduvalt paindlikumatel tingimustel, kui olime varem harjunud. Paraku on aga kehtiv töölepingu seadus mõeldud eelkõige tehasetöö tegijatele ja jääb paindlikkuse rakendamisel suures osas meile jalgu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

President Alar Karis kuulutas välja kolm seadust, mis puudutavad langetatud aktsiisimäärade kehtivuse pikendamist, paindlikumate töölepingute sõlmimist jaekaubanduses ning elektroonilist sidet.