04.05.2023 Neljapäev

Töölepingu seaduses sätestatud hüvitiste süsteem läbis uuenduskuuri

Töölepingu seaduses on ette nähtud hüvitised mitmeteks puhkudeks nii töötaja kui ka tööandja kasuks. Riigikohtu praktikas on neid hüvitisi käsitletud kui kahjuhüvitisi, mille puhul peavad pooled tõendama tekkinud kahju.

Merli Kesküla, jurist, Anastassia Volmerson, noorem õigusnõustaja, Grant Thornton Baltics
Merli Kesküla, jurist, Anastassia Volmerson, noorem õigusnõustaja, Grant Thornton Baltics Foto: Grant Thornton Baltics

Selline tõlgendus on muutnud hüvitise saamise poolte jaoks keeruliseks ja tihti ebamõistlikult kulukaks ettevõtmiseks, sest vaidlust lahendav organ võib hüvitise suurust muuta, arvestades asjaolusid ja mõlema poole huvisid. Seaduse algne eesmärk oli hoopis midagi muud. 

Seadusemuudatuse eesmärk on tagada õigusselgus ja seaduse eesmärgipärane rakendamine. Töölepingu seaduses ette nähtud hüvitised peaks täitma rikkumist kompenseerivat ja ennetavat funktsiooni, mitte kahjude...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255