Lühikokkuvõtted

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste ja töölepingu seaduse muudatused, millega muu hulgas lisatakse seadusesse töötaja ebasoodsat kohtlemist keelava säte, mis kaitseb lähetatud töötajaid, kes on pöördunud oma õiguste kaitseks kohtu või haldusorgani poole. 

Eesti Tööandjate Keskliit on korduvalt toonitanud, et kehtivat töölepingu seadust on vaja muuta paindlikumaks. Teemaga seotult toimuvad regulaarsed arutelud sotsiaalpartnerite vahel, kuid liit ei näe piisavalt kiiret edasiminekut ehk muudatusi regulatsioonides, mis paindlikkust võimaldaksid.

Eesti Tööandjate Keskliit saatis tervise-ja tööminister Tanel Kiigele seisukoha seoses Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga.

Teisipäev, 28 Detsember 2021 12:54

Kehtiva töölepingu seaduse kaitseks

Töölepingu seadus jõustus 1. juulil 2009 ning sellest ajast on seaduses tehtud mitmesuguseid muudatusi. Sellele vaatamata kostab ikka ja jälle nurinat, et seadus ei ole piisavalt paindlik ja takistab mõistlike kokkulepete sõlmimist või on loonud suisa takistusi, mis paneb pooled valima töölepingu asemel muu võlaõigusliku kokkuleppe, eelkõige töövõtu- või käsunduslepingu.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.