Lühikokkuvõtted
Kolmapäev, 16 Detsember 2020 10:56

Kaugtöö - kokkuleppel ja turvaliselt

Kaugtöö on alates 2020 kevadest uus normaalsus. Mitte ammu oli kaugtöö näol tegemist pigem valitud töötajatele ette nähtud võimalusega ning ka töötajate värbamisel presenteeriti seda sageli konkurentsieelisenaEeskätt COVID-19-st tingituna on aga kaugtöö muutunud nii enesest mõistetavaks, et distantsilt töötamise võimalus ei leia enam sageli eraldi ära märkimist isegi töökuulutustes. 

Võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta sõnul tekib alaealiste vanuse tõttu diskrimineerimine töölepingu seaduse mitme paragrahvi koostoimel ja loob olukorra, et tegelikkuses ei ole alaealistel võimalik neile lubatud töid teha ning eriti valusalt puudutab piirang osalemist suvistel hooajatöödel.

Esmaspäev, 08 Juuni 2020 15:29

Lapsevanemal on kuus puhkust

Töölepingu seadus võimaldab lapsevanemal kasutada kuut erinevat lastega seotud puhkust: rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsendaja puhkus, lapsehoolduspuhkus, lapsepuhkus ja tasustamata lapsepuhkus.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Paljud meie kontori töötajad on tööle tagasi tulemas. Osa on öelnud, et tahavad jätkata kaugtööl, samas meil on kontoris kõigile korrektsed ergonoomilised töökohad loodud. Olen tööandjana valmis kaugtööd võimaldama, aga kas on mingid nõuded, mida peaksin järgima?

Kolmapäev, 19 Veebruar 2020 15:00

Ajateenistus ja puhkus

Kas ajateenistusse minev töötaja võib saada kasutamata puhkuse eest rahalist hüvitist?