Lühikokkuvõtted
Neljapäev, 02 September 2021 14:07

Uut töölepingu seaduses

Tallinna Raamatupidajate Konverentsil KUMU kunstimuuseumis 21. oktoobril kõneleb tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sellest, mida uut on oodata eelseisval aastal töölepingu seaduses.

Tööandjate Keskliit esitas 21. juulil sotsiaalministeeriumile omapoolsed kommentaarid töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eestisse lähetatatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõule.

Tööst põhjustatud haigestumiste ning kutsehaiguste ennetamiseks tegi tööinspektsioon ettepaneku täpsustada töölepingu seaduse seletuskirja tööaja piirangute ületamise mõjuga inimese tervisele.

Kas minu koondamine on õiguspärane, kui minu tööülesanded ei kao, vaid need määratakse inimesele, kes hakkab neid täitma oma põhitöö kõrvalt?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et tööandja ei saa panna töötajale võlatunnistusega suuremat varalist vastutust, kui töölepingu seadus võimaldab.