Lühikokkuvõtted
Esmaspäev, 18 Oktoober 2021 15:24

President Karis kuulutas välja kolm seadust

President Alar Karis kuulutas välja elektrituruseadust, töölepingu seadust ning toote nõuetele vastavuse seadust puudutavad seadusemuudatused.

Reede, 01 Oktoober 2021 09:44

Mida teha töötajaga, kes varastab?

Paraku tuleb töösuhetes pahatihti ette olukordasid, kus töötaja enda töökohast varastab, mistõttu tõusetub tööandjatel sageli küsimus sellest, mida niisuguste juhtumite korral ette võtta.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Neljapäev, 02 September 2021 14:07

Uut töölepingu seaduses

Tallinna Raamatupidajate Konverentsil KUMU kunstimuuseumis 21. oktoobril kõneleb tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu sellest, mida uut on oodata eelseisval aastal töölepingu seaduses.

Tööandjate Keskliit esitas 21. juulil sotsiaalministeeriumile omapoolsed kommentaarid töölepingu seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eestisse lähetatatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduse eelnõule.

Tööst põhjustatud haigestumiste ning kutsehaiguste ennetamiseks tegi tööinspektsioon ettepaneku täpsustada töölepingu seaduse seletuskirja tööaja piirangute ületamise mõjuga inimese tervisele.