Lühikokkuvõtted

15. oktoobril 2022 jõustus seadusemuudatus, millega parandatakse ehitustööliste võimalusi nõuda saamata jäänud töötasu.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 08 November 2022 11:35

Tööandjale tuli kohustusi juurde

1. augustil jõustusid mitmed töölepinguseaduse muudatused, millega võeti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikogus läbis eile esimese lugemise töölepingu seaduse muutmine, mille eesmärk on läbi suurema paindlikkuse anda tööampse tegevatele registreeritud töötutele töösuhtega kaasnev kaitse.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

1. augustil kehtima hakanud töölepingu seaduste muudatused võivad tingida muudatusi ka töökorralduse reeglites.