Lühikokkuvõtted

Tööst põhjustatud haigestumiste ning kutsehaiguste ennetamiseks tegi tööinspektsioon ettepaneku täpsustada töölepingu seaduse seletuskirja tööaja piirangute ületamise mõjuga inimese tervisele.

Kas minu koondamine on õiguspärane, kui minu tööülesanded ei kao, vaid need määratakse inimesele, kes hakkab neid täitma oma põhitöö kõrvalt?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohus selgitas tänases otsuses, et tööandja ei saa panna töötajale võlatunnistusega suuremat varalist vastutust, kui töölepingu seadus võimaldab.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juristid koostasid ülevaate sellest, millised võimalused annab töölepingu seadus tööandjale, kui tal ei ole ajutiselt võimalik töötajale tööd kokkulepitud mahus pakkuda.

Reede, 29 Jaanuar 2021 09:31

Töölepingu seadus

Vastu võetud 17.12.2008