Lühikokkuvõtted

Võrdsete võimaluste voliniku Liisa Pakosta sõnul tekib alaealiste vanuse tõttu diskrimineerimine töölepingu seaduse mitme paragrahvi koostoimel ja loob olukorra, et tegelikkuses ei ole alaealistel võimalik neile lubatud töid teha ning eriti valusalt puudutab piirang osalemist suvistel hooajatöödel.

Esmaspäev, 08 Juuni 2020 15:29

Lapsevanemal on kuus puhkust

Töölepingu seadus võimaldab lapsevanemal kasutada kuut erinevat lastega seotud puhkust: rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsendaja puhkus, lapsehoolduspuhkus, lapsepuhkus ja tasustamata lapsepuhkus.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Paljud meie kontori töötajad on tööle tagasi tulemas. Osa on öelnud, et tahavad jätkata kaugtööl, samas meil on kontoris kõigile korrektsed ergonoomilised töökohad loodud. Olen tööandjana valmis kaugtööd võimaldama, aga kas on mingid nõuded, mida peaksin järgima?

Kolmapäev, 19 Veebruar 2020 15:00

Ajateenistus ja puhkus

Kas ajateenistusse minev töötaja võib saada kasutamata puhkuse eest rahalist hüvitist?
Neljapäev, 13 Veebruar 2020 15:44

Puhkused ja nende planeerimine

Puhkuste ajakava koostamine on ühelt poolt töölepingu seadusest tööandjale tulenev kohustus, aga teisalt ka vahend, mis aitab tööandjal oma tööd planeerida.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.