Lühikokkuvõtted
Esmaspäev, 08 August 2022 11:24

Tööandjale kohalduvad piirangud

Töölepingu seaduse muudatustega täpsustatakse, et tööandja ei tohi keelata töötajal väljaspool tööaega mõne teise tööandja juures tööd teha.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 08 August 2022 09:05

Õigus taotleda sobivaid töötingimusi

1. augustil kehtima hakanud töölepingu seaduste muudatused toovad päris palju uut.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Reede, 05 August 2022 12:29

Kaitse ebasoodsa kohtlemise eest

Töölepingu seaduse muudatustega 1. augustist võeti üle direktiivi põhimõte, et töötajat ei tohi kohelda ebasoodsalt seetõttu, et ta toetub enda õigustele, juhib tähelepanu nende rikkumisele või toetab teist töötajat enda õiguste kaitsel (sh usaldusisik, töökeskkonnavolinik).


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kehtiva korra kohaselt tuleb olukorras, kus töötaja töötingimuste andmed muutuvad, esitada need töötajale kirjalikult ühe kuu jooksul muudatuste tegemisest. Alates 1. augustist tuleb töötingimuste andmete muudatused esitada hiljemalt muudatuste jõustumise päeval.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Seadusemuudatused jõustusid 1. augustil 2022.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.