Lühikokkuvõtted
Kolmapäev, 16 Mai 2018 09:37

Kuidas hoiduda töövaidlustest

Töösuhetes peavad mõlemad pooled käituma heauskselt ja lojaalselt nii lepingu sõlmimisel, muutmisel kui ka täitmisel. Selle nõude rikkumine võib kaasa tuua vaidlusi ja anda teisele poolele õiguse leping erakorraliselt üles öelda.
Kolmapäev, 16 Mai 2018 09:30

Kuidas hoiduda töövaidlustest

Töösuhetes peavad mõlemad pooled käituma heauskselt ja lojaalselt nii lepingu sõlmimisel, muutmisel kui ka täitmisel. Selle nõude rikkumine võib kaasa tuua vaidlusi ja anda teisele poolele õiguse leping erakorraliselt üles öelda.
Töötan täistööajaga ning töötasu arvestatakse vastavalt tükitööhinnetele. Probleem on selles, et ma ei jõua tükke täis teha ning tööandja maksab palka vastavalt tükkidele. Eelmine kuu ma ei saanud isegi miinimumi. Kas tööandja käitub õigesti?
Esmaspäev, 23 Aprill 2018 10:47

Eraisikust tööandjale

Füüsiline isik, kes ei ole FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) ja kes võtab tööle teise füüsilise isiku, näiteks lapsehoidja, ei pea ennast tööandjana maksu- ja tolliametis eraldi registreerima siis, kui ta on juba rahvastikuregistri järgi kantud maksukohustuslaste registrisse.

Konkurentsivõime kavas "Eesti 2020" on kirjeldatud konkurentsivõime parandamiseks püstitatud eesmärgid 2020. aastaks. Kava kaks keskset eesmärki on Eesti majanduse tootlikkuse ja tööhõive suurendamine ning sisaldab konkurentsivõime parandamiseks vajalikke tegevusi. Kuna kava uuendatakse iga aasta aprilli lõpuks, siis andis ka kaubanduskoda sisendid kava täiendamiseks ja täpsustamiseks. Näiteks tegi koda ettepaneku enne maksumuudatuste tegemist maksukeskkonda põhjalikult analüüsida ning vähendada avaliku sektori töötajate arvu.