18.10.2021 Esmaspäev

President Karis kuulutas välja kolm seadust

President Alar Karis kuulutas välja elektrituruseadust, töölepingu seadust ning toote nõuetele vastavuse seadust puudutavad seadusemuudatused.

President kuulutas välja kolm seadust.
President kuulutas välja kolm seadust. Foto: pixabay

Elektrituruseaduse muudatusega parandatakse riigisisese taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eesmärgi saavutamiseks korraldatava vähempakkumise konkurentsitingimusi, edastas presidendi kantselei. Seaduses on sätestatud toetuse maksmise võimalus selleks, et toota taastuvast energiaallikast elektrienergiat 2030. aastal 40 protsenti Eesti summaarsest elektrienergia lõpptarbimisest.

Töölepingu seaduse muudatustega võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu. Seadusega täpsustatakse hoolduskohustusega töötajate ja ametnike õigust küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi, näiteks osalist või paindlikku tööaega või kaugtöö tegemise võimalust. Samuti kaotab seadus kohustusliku ooteaja 13–14-aastaste alaealiste tööle värbamisel.

Toote nõuetele vastavuse seaduse muudatustega laiendatakse turujärelevalveasutuste järelevalvepädevusi seoses e-kaubanduses müüdavate toodetega. Seadus on vajalik, et parandada turujärelevalvet ja tagada võimalikult operatiivselt ohtlike toodete müügilt kõrvaldamine, tõhustada järelevalvet kolmandatest riikidest pärit toodete üle ning parandada piiriülest koostööd EL-i liikmesriikide järelevalveasutuste vahel.