06.12.2021 Esmaspäev

Karis kuulutas välja elektroonilise side seaduse ja veel kaks seadust

President Alar Karis kuulutas välja kolm seadust, mis puudutavad langetatud aktsiisimäärade kehtivuse pikendamist, paindlikumate töölepingute sõlmimist jaekaubanduses ning elektroonilist sidet.

Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus võimaldab jaekaubanduses sõlmida paindlikumaid töölepinguid.
Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus võimaldab jaekaubanduses sõlmida paindlikumaid töölepinguid. Foto: pixabay

Elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse alusel keelustatakse muu hulgas Huawei seadmete kasutamine võrgus ning kuulutatakse välja 5G sagedusala konkurss.

Ühtlasi viiakse elektroonilise side seadus vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, teatas presidendi kantselei.

Seadusega suurendatakse lepingueelse teabe ja lepingu kokkuvõttega sidelepingu läbipaistvust. Lisaks täpsustatakse nõudeid sidevõrkudele ja -teenustele riigi julgeoleku tagamiseks. Ohtu riigi julgeolekule hinnatakse riist- või tarkvara kasutusloa menetluses julgeolekuasutuste ja riigi infosüsteemi ameti poolt. Seaduse kohaselt on sideettevõtja kohustatud taotlema sidevõrgu riist- või tarkvara kasutamiseks loa tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt. 

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muudatusega pikendatakse 2020. aasta 1. maist langetatud elektri- ja teatud kütuste aktsiisimäärasid kehtivust aasta võrra nii, et langetatud aktsiisimäärad kehtivad 2023. aasta 30. aprillini.

Lisaks kehtestatakse alates 2023. aasta 1. maist nelja-aastane kütuse- ja elektriaktsiiside lauge taastamine kriisieelsele tasemele. See annab nii erasektorile kui tarbijale aega hinnatõusuga aegsasti kohaneda. 

Töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus võimaldab jaekaubanduses sõlmida paindlikumaid töölepinguid. Uus regulatsioon tugineb tänavu aprillis Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu, Eesti Kaupmeeste Liidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud hea tahte kokkuleppele, millega piloteeritakse jaekaubanduses muutuvtunnikokkulepete kasutamist.