Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele maksukorralduse seaduse, mille eesmärk on täpsustada maksuameti võimalusi maksualaseid õigusrikkumisi ära hoida ja rakendada Kaubandus- ja Tööstuskoja ettepanekut konkurentsikeskkonna läbipaistvuse suurendamiseks.
Teisipäev, 30 Juuni 2015 15:36

Kavandatavatest muudatustest maksukorralduses

Valdav osa Rahandusministeeriumi pakutud maksukorralduse seaduse muudatustest on suunatud Maksu- ja Tolliameti volituste laiendamiseks.

Õiguskantsler soovitab rahandusministeeriumil kaaluda maksukorralduse seaduse muutmist, täpsustamaks vabatahtlike töötajate töötamise registrisse kandmise reegleid.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse ja teiste seonduvate seaduste muutmise väljatöötamiskavatsuse. Kavatsuses täpsustatakse maksuhalduri õigusi, samuti on plaanis seadustada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettepanek ettevõtete käivete ja tööd tegevate isikute arvu avalikustamiseks.

Riigikogu näeb ette maksukorralduse seaduse täiendamisega, et nii maksuseaduse kui ka selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud. Sätet ei kohaldata maksukohustuslast soodustava mõjuga maksuseaduse ja selle muudatuse korral.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes