Teisipäev, 23 August 2016 12:17

Muudatustest maksukorralduse seaduses

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna peaspetsialist Tanel Ruusmaa kirjutab ministeeriumi blogis palju vaidlusi tekitanud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seaduse (MKS) eelnõust, mis on nüüd saadetud kooskõlastamiseks justiitsministeeriumi.

Rahandusministeerium saatis uuele kooskõlastusringile maksuameti pädevusi täpsustava maksukorralduse seaduse eelnõu, mis annab maksuametile õiguse pärida klientide arvete kohta andmeid sideettevõtetelt vaid siis, kui juba on algatatud maksumenetlus ja isik ise andmeid ei anna.

USA maksude vastane huvigrupp Tax Foundation valis juba teist aastat järjest 34 OECD liikmesriigi maksusüsteemi uuringus parimaks Eesti maksusüsteemi.
Andmekaitse Inspektsioon esitas Rahandusministeeriumile arvamuse eelnõude kooskõlastamise infosüsteemis esitatud maksukorralduse seaduse muudatuste kohta. Inspektsiooni ettepanek on eelnõust välja jätta tulumaksusoodustustega MTÜdelt stipendiumide saanute andmete avalikustamise nõue, mille lisamist eelnõusse põhjendatakse avaliku huviga antud andmete osas. On võimalik, et mõned heategevusorganisatsioonid annavad stipendiume ka nt vähekindlustatud perede või vanemliku hoolitsuseta laste või vaimupuudega inimeste ühing oma sihtrühmale. Selliste andmete avalikustamine oleks ilmselge eraelu puutumatuse riive.