Riigikogu võttis tänasel istungil vastu käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muudatused, mis tõhustab käibemaksupettuste-vastast võitlust piiriüleses e-kaubanduses.

Alates 1. oktoobrist kehtivad maksukorralduse seaduse muudatused, mille kohaselt on ehitusettevõtetel kohustus registreerida ehitusobjekt ja ehituse töövõtuahel maksu- ja tolliameti (MTA) töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemis.

1. oktoobril jõustusid maksukorralduse seaduse muudatused, mille kohaselt on peatöövõtjatel ja ehitusettevõtjatel kohustus registreerida suuremate ehitustööde korral ehitusplatsil viibivad inimesed ning esitada vastavad andmed maksu- ja tolliametile.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

1. oktoobril jõustuvad maksukorralduse seaduse muudatused, mille kohaselt on peatöövõtjatel ja ehitusettevõtjatel kohustus registreerida suuremate ehitustööde korral ehitusplatsil viibivad inimesed ning esitada vastavad andmed maksu- ja tolliametile.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tegi rahandusministeeriumile ettepaneku viia maksukorralduse seadusesse muudatused, mis hõlbustaks veebiplatvormidel tegutsevate majutusteenuse pakkujate andmetele ligipääsu lisaks maksu- ja tolliametile ka teistele järelevalvet teostavatele institutsioonidele.