TRK 1140x140 ee gif
Andmekaitse Inspektsioon esitas Rahandusministeeriumile arvamuse eelnõude kooskõlastamise infosüsteemis esitatud maksukorralduse seaduse muudatuste kohta. Inspektsiooni ettepanek on eelnõust välja jätta tulumaksusoodustustega MTÜdelt stipendiumide saanute andmete avalikustamise nõue, mille lisamist eelnõusse põhjendatakse avaliku huviga antud andmete osas. On võimalik, et mõned heategevusorganisatsioonid annavad stipendiume ka nt vähekindlustatud perede või vanemliku hoolitsuseta laste või vaimupuudega inimeste ühing oma sihtrühmale. Selliste andmete avalikustamine oleks ilmselge eraelu puutumatuse riive.
Maksumaksjate liit otsustas jätta rahandusministeeriumi eelnõu maksuametnike volituste laiendamise kohta heaks kiitmata, sest see rikub nende hinnangul haldusmenetlust.
Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on maksukorralduse eelnõu mõte ettevõtluskeskkonda lihtsustada.
Eelmisel nädalal algatatud maksukorralduse seaduse muudatustega maksu- ja tolliameti volituste täpsustamine eeldab põhjalikku arutelu koostöös ettevõtjatega, leiab riigikogu rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer.
Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele maksukorralduse seaduse, mille eesmärk on täpsustada maksuameti võimalusi maksualaseid õigusrikkumisi ära hoida ja rakendada Kaubandus- ja Tööstuskoja ettepanekut konkurentsikeskkonna läbipaistvuse suurendamiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes