Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Riigikogu juhatuse otsusega võeti 15. oktoobril menetlusse kuus seaduse ja otsuse eelnõu, nende hulgas ka käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse eelnõud.

Valitsus kiitis heaks muudatused, millega viiakse kohtu ja prokuratuuri nõuete ning kohtute poolt kogutavate riigilõivude haldamine üle Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registri andmebaasi.

Kolmapäev, 04 September 2013 14:59

Töötamise registreerimine – kellele ja milleks?

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamisega seotud infot koondav register, kus isik tuleb registreerida enne tööle asumist. Maksu- ja Tolliamet selgitab, kellele ja milleks seda vaja on.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamisega seotud infot koondav register, kus isik tuleb registreerida enne tööle asumist.

Arvestades seda, et Riigikogu võttis 22. mai istungil vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustub juba 2013. aasta 1. juulil (välja arvatud § 132 ja § 1684), on õige aeg lugejale peamistest seadusemuudatustest ülevaade anda.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes