18.09.2017 Esmaspäev

Pankrotihaldur peab põllutoetuste intressi ebamõistlikult suureks

Pankrotihaldur Tanel Kurvits soovib, et õiguskantsler kontrolliks, kas Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus (ELÜPS) on põhiseadusega kooskõlas või mitte.

EL-i põllupoliitika rakendamise seadus sätestab sanktsioonina viivise 0,1 protsenti päevas, mille kohaselt on viivise suuruseks aastas 36,5 protsenti toetuse summalt. Nõnda peaks näiteks 100 000-eurose toetuse tagasimaksmisel tasuma viivist aastas 36 500 eurot.

See on avaldaja arvates ebaproportsionaalne viivisemäär. Samuti on avaldaja hinnangul põhiseadusega vastuolus see, et regulatsioon ei võimalda toetuse saajal taotleda asjaoludest tulenevalt viivise vähendamist mõistliku suuruseni või taotleda üldse viivistest vabastamist.

Seadus ei sätesta samuti viivise ülemmäära - näiteks maksukorralduse seaduses on intressi ülemmääraks põhivõlgnevuse summa, mistõttu võiks praegu kehtiva korra järgi viivis suureneda ükskõik mis ulatuseni. Avaldaja arvates on ka viivise vähendamise võimatus või viivise ülemmäära mitteseotus põhinõudega põhiseadusega vastuolus olev olukord.

Pankrotihaldur on arvamusel, et seadus, mis kehtestab sanktsioonid, mida täitevvõim peab isiku suhtes rakendama, peab võimaldama täitevvõimul võtta arvesse rikkumise asjaolusid, vastasel juhul on seadus ebaproportsionaalne.

Antud juhul ei võimalda ELÜPS võtta arvesse mingeid asjaolusid, samuti on 0,1 protsenti määrana  ise ebaproportsionaalselt suur ja sellisena seaduses ainulaadne, kirjutas Kurvits õiguskantslerile reedel.

Võrdlusena saab tuua riigivastutuse seaduse, milles on intress 0,01 protsenti päevas, võlaõigusseaduse viivisemäära 0,02 protsenti päevas või isegi maksukorralduse seaduses sätestatud intressi 0,06 protsenti päevas.

Avaldajal ei ole õnnestunud tuvastada, mis kaalutlustel on põllumajandustoetustes sätestatud viivisemäär 0,1 protsenti päevas, mingeid EL-i õigusaktidest tulenevaid juhiseid või kohustust selles osas ei ole.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes