30.11.2017 Neljapäev

Eelnõu võimaldab noortele tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks

Valitsus arutab 30. novembri istungil sotsiaalhoolekande seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt võimaldatakse omavalitsustel pakkuda 16- kuni 26-aastastele abi vajavatele noortele ennetavat tuge tööturule ja haridusellu naasmiseks.

Eelnõu puudutab noori, kes ei õpi ega tööta, ei otsi tööd ega viibi mõjuval põhjusel tööturult eemal ning võivad vajada ebasoodsast olukorrast väljumiseks riigi aktiivset tuge, ent kes ise vajalike teenusteni, näiteks töötukassa, Rajaleidja või omavalitsuste teenusteni ei jõua, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile.

Eelnõu võimaldab omavalitsustel saada sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist STAR infot enda piirkonnas elavatest potentsiaalselt tuge vajavatest noortest. Omavalitsustel võimaldatakse leida sellised noored üles, et nendega olukorra selgitamiseks ühendust võtta ning noore inimese soovil ja vajadusel talle abi pakkuda.

Selleks luuakse STAR-i andmeregistrile lisafunktsioon, mis töötleb andmeid erinevatest riiklikest registritest X-tee kaudu ja kuvab omavalitsusele andmed tema piirkonnas elavatest noortest, kelle kohta puudub üleriigilistes registrites info. Praeguseks on avaldanud valmisolekut loodava tugisüsteemi kasutamiseks viis kohalikku omavalitsust.

Noortegarantii tugisüsteemi loomine aitab kaasa valitsuse eesmärgile vähendada madala haridustasemega noorte arvu. Samuti aitab seadusemuudatus Eestil täita Euroopa Liidu noortegarantii raames võetud kohustusi.

STAR-i lisafunktsiooni ning juhtumikorraldusmudeli arendamiseks ja testimiseks omavalitsustes koostatakse toetuse andmise tingimused, mida rahastatakse kuni 2020. aastani Euroopa Sotsiaalfondist. Sellega kaasneb lisaraha vajadus riiklikuks kaasfinantseerimiseks summas 99 000 eurot. Eelnõu on kavandatud jõustuma tuleva aasta 15. aprillil.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes