TRK 1140x140 ee gif

Riigikogu juhatuse otsusega võeti eile menetlusse üheksa eelnõu, sealhulgas mitu maksuseaduse muutmise seaduse eelnõud.

Riigikogu võttis 26. märtsil 2014. a vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) muutmise seaduse, millega sätestati alus töötamise registreerimise süsteemile. Kõnealuse seaduse alusel luuakse töötamise register, mis võimaldab koguda teavet Eestis tööd tegevate füüsiliste isikute kohta.

Alates 1. juulist 2014 jõustub maksukorralduse seaduse muudatus, millega luuakse töötamise register. Muudatuse kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad Maksu- ja Tolliametis (MTA) registreerima. Allpool selgitabki MTA lähemalt töötamise registri rakendamisega kaasnevaid muudatusi.

Riigikogu täiskogu võttis kolmapäeval vastu maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, millega luuakse 1. juuliks töötamisega seotud infot koondav register, kus isik tuleb registreerida enne tööle asumist.

Rahandusministeerium saatis ettevõtlusorganisatsioonidele ja ministeeriumidele kooskõlastamiseks maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused, millega on kavas avalikustada ettevõtete tasutud maksude koondsumma ning pikendada täiendavat kontrolli vajavate tehingute puhul riigile enammakstud summade tagastamise esmast tähtaega.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes