TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused: Maksud

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Me ehitasime ьhe hoone 2001. aastal ja teise 2004. aastal. Ehitamisel arvasime maha kдibemaksu. Pinnad anti rendile kдibemaksuga (sellest teavitati maksuametit). Nььd tahame mььa mхlemad hooned.

Kьsimus: Kas vхime mььa kдibemaksuta vхi mitte? Kas on vaja teha kдibemaksu ьmberarvestust?

Kaup lähetati juunis, kuid kaup ei vastanud nõutud kvaliteedile ning seetõttu esitatakse kreeditarve augustis. Millist maksumäära rakendatakse kreeditarve tegemisel ning kuidas kajastatakse muudatus käibedeklaratsioonis?

Kuidas tuleb käibemaksuga maksustada perioodiliselt osutatavat teenust, näiteks kui arve esitatakse perioodi eest 15. juuni – 15. juuli 2009?

Kuidas toimub käibemaksuarvestus juhul, kui kauba või teenuse eest tehakse osaline ettemaks juunis, kuid kaup lähetatakse või teenus osutatakse juulis?

Millist käibemaksumäära tuleb rakendada, kui kaup lähetatakse või teenus osutatakse enne 1. juulit 2009. a, kuid arve kauba või teenuse kohta esitatakse 1. juulil või hiljem?

Millist käibemaksumäära tuleb rakendada, kui leping kauba müügi või teenuse osutamise kohta on sõlmitud enne 1. juulit 2009.a ning hinna kujundamisel on arvestatud 18%lise käibemaksumääraga?

Tere päevast, Jelizaveta!

Tarnija esitas meie firmale 13. veebruaril 2009 kreeditarve, mida me veebruaris kätte ei saanud. See fakt tuli ilmsiks alles saldo kontrollimisel 9. juunil 2009.a.

Ütelge, palun, kas me võime kirjendada seda kreeditarvet mais 2009.a.  ja deklareerida maikuu deklaratsioonis või on vaja parandada veebruarikuu käibemaksudeklaratsiooni.

Suur tänu Teile abi eest!

Austusega, Ljudmila

Tere päevast!
Tahan täpsustada , kuidas aru saada mõistest „ei ole käive“ Eestis.
Situatsioon on järgmine: Eesti firma sõlmis kolmepoolse lepingu  kauba tarnimiseks Prantsusmaalt Moldaaviasse.
Kaup Eestisse ei satu, selle saadab teele ja vormistab tollidokumendid Prantsuse pool. Raha Moldaavia firmalt saame meie  ja maksame arvete järgi samuti meie. Arve Moldaavia firmale esitame meie, prantslased aga vastavalt meile. Näiteks osteti 10 000 euro eest ja müüdi ütleme 12 000 euro eest.
Mingeid arveid vahendustehingu eest ükski pool ei esita. Minu arusaamise järgi ei ole see tehing käive käibemaksuseaduse mõistes ja kusagil käibemaksudeklaratsioonis ei kajastu, küll aga  müügituluna raamatupidamisaruandes.  

Tere päevast!
Palun aidake sellises küsimuses. Firmas töötavad vanaduspensionärid ja töövõimetuspensionärid. Kui nad võtavad suveperioodiks enda arvel puhkuse, kas on vaja maksta nende eest sotsiaalmaksu miinimumi pealt ?

Tere päevast!
On saadud ettemakse EL-st kauba eest, mis saadetakse kohale järgmisel kuul. Millisel käibemaksudeklaratsiooni real on vaja seda kajastada ja kas selle tehingu puhul tekib maksustamine?

Tänan
Natali

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes