TRK 1140x140 ee gif
Toetused

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2018, V taotlusvoor
Valitsusasutused saavad taotleda jooksvalt struktuuritoetust avalike teenuste arendamiseks
12. märtsist 11. maini saavad õppeasutused Innovest toetust taotleda haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks kooli, et võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.
Põllumajanduskindlustustoetust rakendatakse Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §7 ja §11 lg1 ning Põllumajanduskindlustustoetuse määruse alusel.
Taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“ on avatud 28. veebruarist 29. märtsini 2018.
Turuarendustoetuse abiga saab suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, arendada nende toodete turustamisvõimalusi ja parandada nende konkurentsivõimet. Toetuse aluseks on „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus“.
Kiviaia taastamise toetus on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meetme 4 “Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liik.
KIK avab keskkonnaprogrammi 2018. aasta esimese taotlusvooru, mille mahuks kinnitati 14,7 miljonit eurot.
Turuarendustoetuse abiga saab suurendada teadlikkust põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, arendada nende toodete turustamisvõimalusi ja parandada nende konkurentsivõimet. Toetuse aluseks on „Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus“.
Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” teine taotlusvoor on avatud 7. detsembrist 2017 kuni 7. veebruarini 2018 kl 17.00.
KIK kuulutas välja kolmanda toetuste taotlusvooru vooluveekogude tervendamise projektidele. Taotlusvoorust toetatakse kalapääsude rajamist, rekonstrueerimist ning kalade rännet takistavate paisude eemaldamist jõgedelt.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes