Maksud ja raamatupidamine

Katkestus Maksu- ja Tolliameti infosüsteemide töös toimub seoses serverite tehnilise hooldusega.
Justiitsministeerium koostas ja riputas e-Õiguse andmebaasi tutvumiseks seaduseelnõu, millega muudetakse äriseadustikku, raamatupidamise seadust, ametiühingute seadust, erakonnaseadust, kirikute ja koguduste seadust, kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadust, korteriühistuseadust, maaparandusseadust, mittetulundusühingute seadust, notariaadiseadust,…
Riigikogu võttis 22.04.2009 vastu uue hasartmängumaksu seaduse.
Võlgniku vastuväide maksekäsu kiirmenetluses, samuti võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta (elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral) esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil.
2009. aasta I kvartali lõpuks on täitmata maksukohustusi 89 238 isikul, kellest 1/3 ehk 21 459 on juriidilised isikud ning 67 779 füüsilised isikud. Kokku ollakse Maksu- ja Tolliametile ning…
Käesoleva aasta märtsis läbi viidud kampaania „Kiida teenindajat” raames pälvisid Maksu- ja Tolliameti töötajad taas positiivset tagasisidet ning amet kuulus nende 100 asutuse hulka, kes kogusid kuu jooksul klientidelt kõige…
Maksu- ja Tolliameti ning Riigiprokuratuuri poolt menetletava kriminaalasja raames tuvastati, et eelmisel nädalal maksumärgi kontrollimiseks erinevatest poodidest ja OÜ Baltmodum laost ära võetud 62 644 pudelist 37 193 (59%) on…
Maksu- ja Tolliametile esitati 2008. aasta tulude kohta esialgsetel andmetel 577 639 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, neist 90,9% elektrooniliselt.
Lähtudes ümberkorraldustest Maksu- ja Tolliameti töös lõpetatakse alates 1. maist tollivormistuse teenuse pakkumine Põhja maksu- ja tollikeskuse Posti teeninduskohas aadressil Pallasti 28.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes