Majandus ja äri

Eesti Kindlustusseltside Liit teatas, et soovitab lisada teise pensionisambasse uusi kapitaligarantiiga kindlustustooteid, mis tagaksid kliendile sissemaksete säilimise ka majanduslanguse ajal.
Üldine põhimõte on, et valuutakursside ümberarvestamisest ja ümardamisest tekkinud väheolulisi vahesid võib arvestada ja aruannetes kajastada lihtsustatud viisil. Aktsia- või osakapitali suurendamise või vähendamise korral kajastatakse tekkinud vahe kirjel „Eelmiste…
Üleminek eurole mõjutab kõiki lepinguid (töölepingud, rendi- ja krediidilepingud ning kindlustuspoliisid), mis sisaldavad summasid kroonides.
Eurole üleminek tuleb kajastada juriidiliste isikute põhikirjades optimaalse aja jooksul ja organisatsioonidele liigseid kulutusi põhjustamata. Seetõttu tehakse äriseadustikus allpool märgitud muudatused.
Eurole üleminekuga seoses on olulised eelkõige seadustes esitatud ning seal kroonides fikseeritud summade ning juba määratud või deklareeritud, eelneva perioodi kohta määratavate või deklareeritavate maksusummade ümberarvestamise küsimused.
Euro kasutuselevõtu tulemusena ei toimu Eesti majanduspoliitikas olulisi muutusi. Eesti krooni kurss Saksa marga suhtes on olnud fikseeritud 1992. aastast ja eurosse 1999. aastast, seega oleme tinglikult olnud rahaliidus juba ligi 18 aastat.…
Eesti kavatseb euro kasutuselevõtta alates 1. jaanuarist 2011 (€-päev).
Kroonide eurodeks vahetamise kurss kinnitatakse Eestis euro kasutusele võtmise otsuse järel EL rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) koosolekul juulis 2010. Eeldatavasti vahetatakse kroonid eurodeks Eesti Panga ametliku kursiga 15,6466. Ümberarvestuskursist tuletatud pöördkurssi…
Eesti liitumisel euroalaga ja euro kasutuselevõtul jääb hinnakujundus endiselt vabaks (v.a need hinnad, mille muutmine nõuab kooskõlastust, nt elekter, vesi jt) Kuid see, kuidas hindu klientidele esitada, on õigusaktidega reguleeritud ning asjaomaseid nõudeid…
€-päevast algava kahenädalase paralleelkäibe perioodil saab maksta nii eurodes kui ka kroonides, vahetusraha tuleb üldjuhul tagasi anda eurodes, sest nii korjatakse kroonid ringlusest kiiremini ära.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes