Kolmapäev, 11 Oktoober 2017 11:55

Kas lapsega saab sõlmida käsunduslepingu?

Tööinspektsiooni praktika näitab, et kuigi lapsega sõlmitud leping pealkirjastatakse kui käsundusleping ning ka tööregistrisse tehakse kanne kui muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamine, siis lepingu olemuse lähemal uurimisel selgub, et tegemist on klassikalise töölepingulise suhtega. See tähendab, et tööle asunud laps või noor allub üheselt mõistetavalt ta tööle lubanud täiskasvanu juhtimisele ja kontrollile. Ja üldjuhul see ju teisiti olla ei saagi, sest noorel inimesel ei ole varasemat töökogemust, puuduvad konkreetse ülesande tegemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Seega ei saa ta ka iseseisvalt teenust osutada ehk käsunduslepingut täita.
Eesti Töötukassa ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse koostöös toimub neljapäeval kell 10-14 teist korda töölaat, mis on mõeldud erivajadusega inimestele ja kus saab kohe pakutavat tööd ka proovida.

Kas töövari tuleb registreerida?

Esmaspäev, 30 Jaanuar 2017 11:29

Millised võimalused on töösuhte lõpetamiseks?

Soovin töölt ära minna. Mis võimalused on mul töösuhte lõpetamiseks?

Neljapäev, 01 September 2016 12:38

Levinumad vead töölepingu sõlmimisel

Tööleping on oma olemuselt nagu iga teine eraõiguslik kokkulepe. Sellise kokkuleppe sõlmimiseks peavad pooled pidama läbirääkimisi, olema üksteise suhtes ausad ning arvestama teise poole huvidega.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes