Laevapere liige, kes töötab laeval, mis vastab riigiabi tingimustele, registreeritakse töötamise registris (TÖR) töötamise liigiga „Tööleping laevapere liikme soodustusega".

Olukorras, kus töölepinguid lõpetatakse kahjuks enneolematult palju, on vajalik teada, millised on siiski rohked võimalused töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

Teisipäev, 02 Juuni 2020 09:18

Kaugtöö on üha hinnatum

Töölepingu sõlmimisel on oluline läbi rääkida ja kokku leppida töötegemise koht, sest see võib olla töötaja jaoks üks olulisemaid tingimusi. Üldjuhul on praktikas töötegemise kohaks tööandja ruumid.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 14 Aprill 2020 13:13

Konfidentsiaalsus töösuhetes ja -lepingus

Töölepingulistes suhetes peab tööandja konfidentsiaalse informatsiooni tööandja täpselt defineerima, see tähendab, et töötajale peab olema selgelt ära tuntav, missugune informatsioon on kaitstud konfidentsiaalsuskohustusega ning missugune mitte.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Ettevõtted saavad tänasest esitada töötukassale töötasu hüvitamise taotlusi eeldusel, et töötaja ning tööandja vahel on sõlmitud tööleping, kuid ka lepinguta inimestel võib olla õigus sotsiaalsetele garantiidele. Kui inimene aga töötab võlaõiguslepingu alusel, kas siis töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel, on teatud juhtudel võimalik tuvastada töölepinguline suhe ning see omakorda tagab inimesele ka sotsiaalsed garantiid - õigus puhkusele või puhkusehüvitisele ning koondamise korral koondamishüvitisele, teatas Õigusabiplatvormi HUGO.legal esindaja.