TRK 1140x140 ee gif
Täna tajuvad töötajad enda väärtust rohkem kui varem ja sellega peavad arvestama ja sammu pidama ka tööandjad.

Suvel palkavad paljud ettevõtted ajutist tööjõudu kas töökoormuse suurenemise tõttu või puhkusel olevate kolleegide asendamiseks. Ajutiste töötajatega sõlmitakse tavaliselt tähtajalised töölepingud, kuid nende puhul on oluline tähele panna erisusi võrreldes tähtajatu lepinguga. Näiteks kui tähtajalise lepinguga töötaja jätkab töötamist ka pärast lepingu lõppemist ja tööandja sellele tähelepanu ei pööra, muutub leping viie päeva pärast automaatselt tähtajatuks.

Töösuhtega seotud lepitusmenetluses kohaldatavad õigusaktid
  • Töövaidluse lahendamise seadus (TvLS) § 13 lg 2 + seaduse 3. jagu
  • Lepitusseadus (LepS)
  • Tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS) §§ 4, 121¹, 627¹ ja peatükk 62¹ 
Valdavale osale meist seostub GDPR veebilehtede ja e-kirjadega, võimalik, et Internetiga üleüldiselt. Kuid tegelikult võib see Teid palju tugevamalt mõjutada väljaspool virtuaalmaailma, sellises tagasihoidlikus olukorras nagu seda on töölepingute koostamine ja sõlmimine.

Tööandja on kohustatud töötajale teatama nii töölepingu kestuse kui ka tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjuse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes